Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Kāpināšanas definīcija Kāpināšanas pieraksts. Pakāpes definīcija, ja kāpinātājs ir naturāls skaitlis
2. Kāpināšana Pozitīvu skaitļu kāpināšana
3. Kāpināšana kopā ar citām darbībām Kāpināšana saistītā pierakstā
4. Kāpinātājs 1 vai 0 Pakāpe ar kāpinātāju 1 vai 0
5. Negatīvs kāpinātājs Pakāpe, ja kāpinātājs ir negatīvs vesels skaitlis
6. Pakāpju īpašības Pakāpju īpašības, ja bāzes ir vienādas vai kāpinātāji ir vienādi, reizinājuma un dalījuma kāpināšana
7. Skaitļa normālforma Skaitļa normālforma, skaitļa 10 pakāpes, pozitīvi un negatīvi kāpinātāji

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Pakāpes definīcija 1. izziņas līmenis zema 1p. Prot uzrakstīt reizinājumu kā pakāpi
2. Vesela skaitļa kāpināšana 1. izziņas līmenis zema 1p. Veselus skaitļus kāpina kvadrātā, kubā
3. Daļas kāpināšana 1. izziņas līmenis zema 2p. Daļu kāpina kvadrātā
4. Jaukta skaitļa kāpināšana 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Prot kāpināt jauktu skaitli
5. Vesels skaitlis ar negatīvu kāpinātāju 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Aprēķina vērtību pakāpei ar negatīvu kāpinātāju
6. Decimāldaļas kāpināšana negatīvā pakāpē 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Prot kāpināt decimāldaļu negatīvā pakāpē
7. Algebriskas izteiksmes vērtība 2. izziņas līmenis augsta 1p. Aprēķina vērtību decimāldaļai kvadrātā
8. Pakāpju reizināšana 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Sareizina pakāpes ar vienādiem kāpinātājiem
9. Pakāpju reizināšana un dalīšana (2006) 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Reizina un dala pakāpes ar vienādām bāzēm
10. Pakāpju reizinājums 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Aprēķina vērtību izteiksmei, kas satur pakāpju reizināšanu
11. Pakāpju dalījuma īpašība 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Lieto pakāpju īpašības pakāpju dalījuma aprēķināšanai
12. Pakāpes kāpināšana 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Kāpina pakāpi
13. Pakāpes pēdējais cipars 2. izziņas līmenis augsta 1p. Nosaka pēdējo ciparu pakāpes vērtībai
14. Darbības ar pakāpēm 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Aprēķina vērtību izteiksmei ar pakāpēm
15. Skaitļa normālformas lietošana 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Lieto skaitļa normālformu teksta uzdevumā
16. Vesela skaitļa normālforma 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Izvēlas pareizo atbildi - skaitļa 10 pakāpi
17. Skaitļa normālforma 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Nosaka vērtību pakāpei ar bāzi 10 negatīvā pakāpē
18. Kāpinātāja noteikšana 2. izziņas līmenis augsta 1p. Nosaka kāpinātāju pakāpei, lai dotā vienādība būtu patiesa
19. Pakāpju īpašību lietošana 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Dala un reizina pakāpes

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kāpināšana Citi vidēja 1p. 2009.gada matemātikas ieskaite 6.klasei. Kāpināšana. Atbildes izvēle
2. Pakāpju reizināšana (2006) Citi vidēja 1p. Pakāpju reizināšana (2006.gada matemātikas eksāmens 9.klasei)
3. Pakāpju dalīšana (negatīvi kāpinātāji) Citi vidēja 2p. Pakāpju dalīšana (2006.gada matemātikas eksāmens 9.klasei)
4. Pakāpju dalīšana Citi vidēja 1p. Skaitliskas izteiksmes (2006.gada matemātikas eksāmens 9.klasei)
5. Pakāpju īpašības Citi vidēja 2p. Pakāpju dalīšana (2007.gada matemātikas eksāmens 9.klasei)
6. Pakāpju reizināšana Citi vidēja 1p. Pakāpju īpašību lietošana (2006.gada matemātikas eksāmens 9.klasei)

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Pakāpju reizinājuma īpašība Citi zema 1p. Sareizina pakāpes ar vienādām bāzēm
2. Daļas kāpināšana Citi zema 2p. Kāpina daļu
3. Negatīvas decimāldaļas kāpināšana Citi vidēja 1p. Negatīvas decimāldaļas kāpināšana (2003.gada matemātikas ieskaite 6.klasei)
4. Kāpināšana un mīnusa zīme Citi vidēja 2p. Kāpina veselu skaitli ar mīnusa zīmi priekšā
5. Izteiksmes vērtības aprēķināšana Citi vidēja 1p. Aprēķina vērtību izteiksmei, lietojot pakāpju īpašības
6. Pakāpes kāpināšana Citi vidēja 2p. Aprēķina vērtību izteiksmei ar pakāpes kāpināšanu
7. Decimāldaļas kāpināšana negatīvā pakāpē Citi vidēja 1p. Pakāpes ar negatīvu kāpinātāju aprēķināšana.
8. Pakāpju īpašības Citi vidēja 3p. Pārveido doto skaitli par kādas pozitīvas daļas kvadrātu
9. Skaitļa normālforma Citi vidēja 2p. Uzraksta doto decimāldaļu kā skaitli normālformā

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kāpināšana 00:30:00 vidēja 9p. Pārbaudi zināšanas un prasmes par pakāpes kāpināšanu
2. Pakāpju reizināšana un dalīšana 00:20:00 vidēja 7p. Pārbaudi zināšanas un prasmes par pakāpju reizināšanu un dalīšanu
3. Pakāpju īpašības 00:25:00 vidēja 9p. Pārbaudi zināšanas un prasmes par pakāpju īpašibām

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Skaitļa normālforma 00:15:00 vidēja 3p. Pārbaudi zināšanas un prasmes par skaitļa normālformu
2. Pakāpju īpašības 00:25:00 vidēja 12p. Pārbaudi zināšanas un prasmes par pakāpju īpašību lietošanu