Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Kāpināšanas definīcija Kāpināšanas pieraksts. Pakāpes definīcija, ja kāpinātājs ir naturāls skaitlis
2. Kāpināšana Pozitīvu skaitļu kāpināšana
3. Kāpināšana kopā ar citām darbībām Kāpināšana saistītā pierakstā
4. Kāpinātājs 1 vai 0 Pakāpe ar kāpinātāju 1 vai 0
5. Negatīvs kāpinātājs Pakāpe, ja kāpinātājs ir negatīvs vesels skaitlis
6. Pakāpju īpašības Pakāpju īpašības, ja bāzes ir vienādas vai kāpinātāji ir vienādi, reizinājuma un dalījuma kāpināšana
7. Skaitļa normālforma Skaitļa normālforma, skaitļa 10 pakāpes, pozitīvi un negatīvi kāpinātāji

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Pakāpes definīcija 1. izziņas līmenis zema 1 p. Prot uzrakstīt reizinājumu kā pakāpi
2. Vesela skaitļa kāpināšana 1. izziņas līmenis zema 1 p. Veselus skaitļus kāpina kvadrātā, kubā
3. Daļas kāpināšana 1. izziņas līmenis zema 2 p. Daļu kāpina kvadrātā
4. Jaukta skaitļa kāpināšana 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Prot kāpināt jauktu skaitli
5. Vesels skaitlis ar negatīvu kāpinātāju 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Aprēķina vērtību pakāpei ar negatīvu kāpinātāju
6. Decimāldaļas kāpināšana negatīvā pakāpē 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Prot kāpināt decimāldaļu negatīvā pakāpē
7. Algebriskas izteiksmes vērtība 2. izziņas līmenis augsta 1 p. Aprēķina vērtību decimāldaļai kvadrātā
8. Pakāpju reizināšana 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Sareizina pakāpes ar vienādiem kāpinātājiem
9. Pakāpju reizināšana un dalīšana (2006) 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Reizina un dala pakāpes ar vienādām bāzēm
10. Pakāpju reizinājums 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Aprēķina vērtību izteiksmei, kas satur pakāpju reizināšanu
11. Pakāpju dalījuma īpašība 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Lieto pakāpju īpašības pakāpju dalījuma aprēķināšanai
12. Pakāpes kāpināšana 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Kāpina pakāpi
13. Pakāpes pēdējais cipars 2. izziņas līmenis augsta 1 p. Nosaka pēdējo ciparu pakāpes vērtībai
14. Darbības ar pakāpēm 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Aprēķina vērtību izteiksmei ar pakāpēm
15. Skaitļa normālformas lietošana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Lieto skaitļa normālformu teksta uzdevumā
16. Vesela skaitļa normālforma 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izvēlas pareizo atbildi - skaitļa 10 pakāpi
17. Skaitļa normālforma 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka vērtību pakāpei ar bāzi 10 negatīvā pakāpē
18. Kāpinātāja noteikšana 2. izziņas līmenis augsta 1 p. Nosaka kāpinātāju pakāpei, lai dotā vienādība būtu patiesa
19. Pakāpju īpašību lietošana 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Dala un reizina pakāpes

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kāpināšana Citi vidēja 1 p. 2009.gada matemātikas ieskaite 6.klasei. Kāpināšana. Atbildes izvēle
2. Pakāpju reizināšana (2006) Citi vidēja 1 p. Pakāpju reizināšana (2006.gada matemātikas eksāmens 9.klasei)
3. Pakāpju dalīšana (negatīvi kāpinātāji) Citi vidēja 2 p. Pakāpju dalīšana (2006.gada matemātikas eksāmens 9.klasei)
4. Pakāpju dalīšana Citi vidēja 1 p. Skaitliskas izteiksmes (2006.gada matemātikas eksāmens 9.klasei)
5. Pakāpju īpašības Citi vidēja 2 p. Pakāpju dalīšana (2007.gada matemātikas eksāmens 9.klasei)
6. Pakāpju reizināšana Citi vidēja 1 p. Pakāpju īpašību lietošana (2006.gada matemātikas eksāmens 9.klasei)

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Pakāpju reizinājuma īpašība Citi zema 1 p. Sareizina pakāpes ar vienādām bāzēm
2. Daļas kāpināšana Citi zema 2 p. Kāpina daļu
3. Negatīvas decimāldaļas kāpināšana Citi vidēja 1 p. Negatīvas decimāldaļas kāpināšana (2003.gada matemātikas ieskaite 6.klasei)
4. Kāpināšana un mīnusa zīme Citi vidēja 2 p. Kāpina veselu skaitli ar mīnusa zīmi priekšā
5. Izteiksmes vērtības aprēķināšana Citi vidēja 1 p. Aprēķina vērtību izteiksmei, lietojot pakāpju īpašības
6. Pakāpes kāpināšana Citi vidēja 2 p. Aprēķina vērtību izteiksmei ar pakāpes kāpināšanu
7. Decimāldaļas kāpināšana negatīvā pakāpē Citi vidēja 1 p. Pakāpes ar negatīvu kāpinātāju aprēķināšana.
8. Pakāpju īpašības Citi vidēja 3 p. Pārveido doto skaitli par kādas pozitīvas daļas kvadrātu
9. Skaitļa normālforma Citi vidēja 2 p. Uzraksta doto decimāldaļu kā skaitli normālformā

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kāpināšana 00:30:00 vidēja 9 p. Pārbaudi zināšanas un prasmes par pakāpes kāpināšanu
2. Pakāpju reizināšana un dalīšana 00:20:00 vidēja 7 p. Pārbaudi zināšanas un prasmes par pakāpju reizināšanu un dalīšanu
3. Pakāpju īpašības 00:25:00 vidēja 9 p. Pārbaudi zināšanas un prasmes par pakāpju īpašibām

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Skaitļa normālforma 00:15:00 vidēja 3 p. Pārbaudi zināšanas un prasmes par skaitļa normālformu
2. Pakāpju īpašības 00:25:00 vidēja 12 p. Pārbaudi zināšanas un prasmes par pakāpju īpašību lietošanu