Teorija

Uzdevumi

1. Pakāpes definīcija

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Vesela skaitļa kāpināšana

Grūtības pakāpe: zema

1
3. Daļas kāpināšana

Grūtības pakāpe: zema

2
4. Jaukta skaitļa kāpināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2
5. Vesels skaitlis ar negatīvu kāpinātāju

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. Decimāldaļas kāpināšana negatīvā pakāpē

Grūtības pakāpe: vidēja

1
7. Algebriskas izteiksmes vērtība

Grūtības pakāpe: augsta

1
8. Pakāpju reizināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2
9. Pakāpju reizināšana un dalīšana (2006)

Grūtības pakāpe: vidēja

2
10. Pakāpju reizinājums

Grūtības pakāpe: vidēja

3
11. Pakāpju dalījuma īpašība

Grūtības pakāpe: vidēja

3
12. Pakāpes kāpināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
13. Pakāpes pēdējais cipars

Grūtības pakāpe: augsta

1
14. Darbības ar pakāpēm

Grūtības pakāpe: vidēja

3
15. Skaitļa normālformas lietošana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
16. Vesela skaitļa normālforma

Grūtības pakāpe: vidēja

1
17. Skaitļa normālforma

Grūtības pakāpe: vidēja

1
18. Kāpinātāja noteikšana

Grūtības pakāpe: augsta

1
19. Pakāpju īpašību lietošana

Grūtības pakāpe: vidēja

3

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

1. Kāpināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. Pakāpju reizināšana (2006)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Pakāpju dalīšana (negatīvi kāpinātāji)

Grūtības pakāpe: vidēja

2
4. Pakāpju dalīšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. Pakāpju īpašības

Grūtības pakāpe: vidēja

2
6. Pakāpju reizināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Testi

1. Kāpināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

9
2. Pakāpju reizināšana un dalīšana

Grūtības pakāpe: vidēja

7
3. Pakāpju īpašības

Grūtības pakāpe: vidēja

9

Materiāli skolotājiem