Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Polinoms un tā normālforma Polinoms, tā normālforma un pakāpe.
2. Polinomu iedalījums Polinomu iedalījums.
3. Polinoma vērtības aprēķināšana Polinoma vērtības aprēķināšana.
4. Polinomu saskaitīšana un atņemšana Polinomu saskaitīšana un atņemšana.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Polinoma pakāpe 2. izziņas līmenis zema 1 p. Nosaka dotā polinoma pakāpi.
2. Polinoma locekļu koeficienti un pakāpes 2. izziņas līmenis zema 8 p. Aizpilda tabulu, nosakot dotā polinoma locekļus, to koeficientus un pakāpes.
3. Polinoma pārveidošana normālformā I 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Pārveido polinomu normālformā.
4. Polinoma pārveidošana normālformā II 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Uzraksta doto polinomu normālformā.
5. Polinoma pārveidošana normālformā III 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Pārveido polinomu normālformā un izvēlas pareizo atbildi.
6. Polinomu veidi 1. izziņas līmenis zema 1 p. Nosaka polinoma veidu.
7. Polinomu iedalījums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka, kurš no dotajiem polinomiem tiek prasīts.
8. Polinoms. Jēdzienu pārbaude 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Formulē definīcijas jēdzieniem par polinomiem.
9. Pretēji polinomi 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka dotā polinoma pretējo polinomu.
10. Līdzīgo monomu savilkšana I 2. izziņas līmenis zema 2 p. Savelk līdzīgos monomus.
11. Līdzīgo monomu savilkšana II 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Savelk polinoma līdzīgos locekļus.
12. Līdzīgo monomu savilkšana III 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Savelk līdzīgos monomus.
13. Perimetrs kā polinoms 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Uzraksta dotās figūras perimetra izteiksmi kā polinomu.
14. Polinomu saskaitīšana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Saskaita dotos polinomus.
15. Polinomu summa 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Saskaita polinomus un vienkāršo izteiksmi.
16. Polinoma vērtības aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Aprēķina polinoma vērtību, ja mainīgais reizinātājs ir konkrēts skaitlis.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Polinoma normālforma Citi vidēja 1 p. Pārveido polinomu normālformā.
2. Polinoma veids Citi vidēja 1 p. Nosaka polinoma veidu, norāda pareizo atbildi.
3. Līdzīgo monomu savilkšana IV Citi vidēja 2 p. Savelk līdzīgos saskaitāmos.
4. Līdzīgo monomu savilkšana V Citi vidēja 1 p. Savelk līdzīgos monomus.
5. Polinomu saskaitīšana Citi vidēja 1 p. Saskaita polinomus un vienkāršo izteiksmi.
6. Polinoma vērtības noteikšana Citi vidēja 1 p. Aprēķina polinoma vērtību, ja mainīgā vērtība ir konkrēts skaitlis.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Izpratnes jautājumi par polinomiem 00:20:00 vidēja 12 p. Demonstrē izpratni par polinoma pakāpi, locekļiem un koeficientiem.
2. Polinoma līdzīgo saskaitāmo savilkšana 00:20:00 vidēja 7 p. Savelk polinoma līdzīgos saskaitāmos.
3. Dažādi uzdevumi par polinomiem 00:20:00 vidēja 4 p. Aprēķina polinoma vērtību, uzraksta pretēju polinomu, nosaka polinoma veidu.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Polinoma normālforma 00:20:00 vidēja 4 p. Uzraksta polinomu normālformā.
2. Polinomu summa 00:20:00 vidēja 4 p. Saskaita polinomus un uzraksta polinomu normālformā.