Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Polinoms un tā normālforma Polinoms, tā normālforma un pakāpe.
2. Polinomu iedalījums Polinomu iedalījums.
3. Polinoma vērtības aprēķināšana Polinoma vērtības aprēķināšana.
4. Polinomu saskaitīšana un atņemšana Polinomu saskaitīšana un atņemšana.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Polinoma pakāpe 2. izziņas līmenis zema 1p. Nosaka dotā polinoma pakāpi.
2. Polinoma locekļu koeficienti un pakāpes 2. izziņas līmenis zema 8p. Aizpilda tabulu, nosakot dotā polinoma locekļus, to koeficientus un pakāpes.
3. Polinoma pārveidošana normālformā I 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Pārveido polinomu normālformā.
4. Polinoma pārveidošana normālformā II 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Uzraksta doto polinomu normālformā.
5. Polinoma pārveidošana normālformā III 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Pārveido polinomu normālformā un izvēlas pareizo atbildi.
6. Polinomu veidi 1. izziņas līmenis zema 1p. Nosaka polinoma veidu.
7. Polinomu iedalījums 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Nosaka, kurš no dotajiem polinomiem tiek prasīts.
8. Polinoms. Jēdzienu pārbaude 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Formulē definīcijas jēdzieniem par polinomiem.
9. Pretēji polinomi 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Nosaka dotā polinoma pretējo polinomu.
10. Līdzīgo monomu savilkšana I 2. izziņas līmenis zema 2p. Savelk līdzīgos monomus.
11. Līdzīgo monomu savilkšana II 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Savelk polinoma līdzīgos locekļus.
12. Līdzīgo monomu savilkšana III 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Savelk līdzīgos monomus.
13. Perimetrs kā polinoms 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Uzraksta dotās figūras perimetra izteiksmi kā polinomu.
14. Polinomu saskaitīšana 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Saskaita dotos polinomus.
15. Polinomu summa 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Saskaita polinomus un vienkāršo izteiksmi.
16. Polinoma vērtības aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Aprēķina polinoma vērtību, ja mainīgais reizinātājs ir konkrēts skaitlis.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Polinoma normālforma Citi vidēja 1p. Pārveido polinomu normālformā.
2. Polinoma veids Citi vidēja 1p. Nosaka polinoma veidu, norāda pareizo atbildi.
3. Līdzīgo monomu savilkšana IV Citi vidēja 2p. Savelk līdzīgos saskaitāmos.
4. Līdzīgo monomu savilkšana V Citi vidēja 1p. Savelk līdzīgos monomus.
5. Polinomu saskaitīšana Citi vidēja 1p. Saskaita polinomus un vienkāršo izteiksmi.
6. Polinoma vērtības noteikšana Citi vidēja 1p. Aprēķina polinoma vērtību, ja mainīgā vērtība ir konkrēts skaitlis.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Izpratnes jautājumi par polinomiem 00:20:00 vidēja 12p. Demonstrē izpratni par polinoma pakāpi, locekļiem un koeficientiem.
2. Polinoma līdzīgo saskaitāmo savilkšana 00:20:00 vidēja 7p. Savelk polinoma līdzīgos saskaitāmos.
3. Dažādi uzdevumi par polinomiem 00:20:00 vidēja 4p. Aprēķina polinoma vērtību, uzraksta pretēju polinomu, nosaka polinoma veidu.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Polinoma normālforma 00:20:00 vidēja 4p. Uzraksta polinomu normālformā.
2. Polinomu summa 00:20:00 vidēja 4p. Saskaita polinomus un uzraksta polinomu normālformā.