Polinomus sīkāk iedala pēc to saskaitāmo (monomu) skaita.
Polinomus, kas satur tikai vienu saskaitāmo, sauc par monomiem.
Piemērs:
\(-5x^2y\), \(7\), \(2a^7\)  
Polinomus, kas satur divus saskaitāmos, sauc par binomiem.
Piemērs:
\(5xy-3x\), \(6m^3n+4\), \(4a^5+2ab\)
Polinomus, kas satur trīs saskaitāmos, sauc par trinomiem.
Piemērs:
\(3x^3-4x-0,2\), \(6m^2n-2mn+3\), \(5a^3+0,4ab+b^3\)
Polinomiem, kas satur vairāk kā trīs saskaitāmos, īpaša nosaukuma nav.
Piemērs:
\(4x^3+5x^2-3x-2\), \(2m^2n-3mn^2+2mn+1\), \(a-ab^2+7a^2b-b\)