Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Datu iegūšana un apstrāde Skolēni izprot datu iegūšanas veidus, plānojot pētījumu. Prot pielietot neapstrādātu datu apkopošanas iespējas.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Dati un to ieguve 1. izziņas līmenis zema 2 p. Apskatot konkrētus piemērus, skolēni izsaka idejas un argumentē, kādi dati nepieciešami problēmas izpētei.
2. Datu apkopošana grupējot 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Iegūst datus, izmantojot sekmju izrakstus vai sekmju apkopojumus. Datus izvērtē, sakārto un apkopo tabulā.
3. Pētāmās problēmas dati 2. izziņas līmenis vidēja 5 p. Izvērtē, kādus datus nepieciešams apkopot, atbilstoši pētāmai problēmai.
4. Pētāmās problēmas analīze 3. izziņas līmenis vidēja 2 p. Raksturo pētījuma mērķi un izvērtē datu izvēli
5. Datu pētīšanas metodes 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Nosaka pētāmo problēmu un izvēlas atbilstošu pētījuma mērķi.
6. Datu apkopošana 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Iegūst datus, izmantojot to apkopojumus. Datus izvērtē, sakārto un apkopo tabulā.
7. Datu nolasīšana no diagrammas 1. izziņas līmenis zema 2 p. Uzskatāms datu attēlojums palīdz saprast, par ko tie liecina, ko var secināt
8. Datu sakārtošana 1. izziņas līmenis zema 6 p. Zina, ja dati ir pierakstīti augošā secībā, tad datu kopa ir sakārtota.
9. Datu analīze 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Analizē datus, izmantojot procentuālos rādītājus. Izprot sektora diagrammas veidošanas nosacījumus.
10. Datu attēlošana diagrammā I 2. izziņas līmenis augsta 2 p. Uzskatāmi attēlo datus un iegūtos rezultātu. Digitālie rīki atvieglo datu apstrādi, sakārtošanu, attēlošanu.
11. Datu attēlošana diagrammā II 2. izziņas līmenis augsta 2 p. Uzskatāmi attēlo datus un iegūtos rezultātu. Digitālie rīki atvieglo datu apstrādi, sakārtošanu, attēlošanu.
12. Datu attēlošana 1. izziņas līmenis zema 1 p. Prot atšķirt dažādu diagrammu veidus.
13. Datu nolasīšana no sektora diagrammas 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Iegūst datus, izmantojot sektora diagrammu.
14. Pētījuma plānošana 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Plāno pētījuma mērķi, veido atbilstošas aptaujas un atlasa mērķa grupu.
15. Pētījumam nepieciešamie dati 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Prot analizēt uzskatāmi attēlotus datus, attēlojums palīdz saprast, par ko tie liecina, ko var secināt.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Datu attēlošana diagrammā II Citi augsta 7 p. Uzskatāmi attēlo datus un iegūtos rezultātu. Digitālie rīki atvieglo datu apstrādi, sakārtošanu, attēlošanu.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Datu ieguve un sakārtošana 00:20:00 vidēja 13 p. Apskatot konkrētus piemērus, skolēni izsaka idejas un argumentē, kādi dati nepieciešami problēmas izpētei. Iegūst datus, izmantojot sekmju izrakstus vai sekmju apkopojumus. Datus izvērtē, sakārto un apkopo tabulā. Zina, ja dati ir pierakstīti augošā secībā, tad datu kopa ir sakārtota. Iegūst datus, izmantojot sektora diagrammu.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Datu pētīšana un secinājumu veikšana 00:25:00 vidēja 12 p. Izvērtē, kādus datus nepieciešams apkopot, atbilstoši pētāmai problēmai. Raksturo pētījuma mērķi un izvērtē datu izvēli. Plāno pētījuma mērķi, veido atbilstošas aptaujas un atlasa mērķa grupu. Prot analizēt uzskatāmi attēlotus datus, attēlojums palīdz saprast, par ko tie liecina, ko var secināt.
2. Datu attēlošana, nolasīšana un analīze 00:30:00 vidēja 16 p. Attēlo datus diagrammās, nolasa datus no diagrammām un analizē tos