Teorija

Uzdevumi

1. Dati un to ieguve

Grūtības pakāpe: zema

2
2. Datu apkopošana grupējot

Grūtības pakāpe: vidēja

2
3. Pētāmās problēmas dati

Grūtības pakāpe: vidēja

5
4. Pētāmās problēmas analīze

Grūtības pakāpe: vidēja

2
5. Datu pētīšanas metodes

Grūtības pakāpe: vidēja

3
6. Datu apkopošana

Grūtības pakāpe: vidēja

4
7. Datu nolasīšana no diagrammas

Grūtības pakāpe: zema

2
8. Datu sakārtošana

Grūtības pakāpe: zema

6
9. Datu analīze

Grūtības pakāpe: vidēja

2
10. Datu attēlošana diagrammā I

Grūtības pakāpe: augsta

2
11. Datu attēlošana diagrammā II

Grūtības pakāpe: augsta

2
12. Datu attēlošana

Grūtības pakāpe: zema

1
13. Datu nolasīšana no sektora diagrammas

Grūtības pakāpe: vidēja

2
14. Pētījuma plānošana

Grūtības pakāpe: vidēja

2
15. Pētījumam nepieciešamie dati

Grūtības pakāpe: vidēja

3

Testi

1. Datu ieguve un sakārtošana

Grūtības pakāpe: vidēja

13

Materiāli skolotājiem