Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Riņķa un riņķa sektora laukums Riņķa un riņķa sektora laukuma aprēķināšana

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Riņķa laukums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Aprēķina riņķa laukumu, ja zināms diametrs
2. Pusriņķa laukums 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Aprēķina laukumu pusei no riņķa, ja dots rādiuss.
3. Diametra aprēķināšana, ja dots riņķa laukums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Aprēķina diametru, ja dots riņķa laukums
4. Rādiusa aprēķināšana, ja dots riņķa laukums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Aprēķina rādiusu, ja dots riņķa laukums
5. Riņķa laukuma izmaiņas 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka riņķa laukuma izmaiņas pie rādiusa izmaiņām
6. Riņķu laukumi 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Salīdzina dažādu riņķu (picu) laukumus un diametrus
7. Sektora laukums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Aprēķina sektora laukumu, ja dots rādiuss un centra leņķis
8. Kombinētas figūras laukums 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Aprēķina laukumu figūrai, kas sastāv no taisnstūra un pusriņķa
9. Apaļa paklāja izmaksas 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Aprēķināt izmaksas apaļam paklājam
10. Figūras laukums 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Aprēķina laukumu figūrai, kas sastāv no taisnstūra un pusriņķa
11. Sporta laukuma platība 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Aprēķina platību sporta laukumam, kuram ir taisnstūra un pusriņķa forma
12. Viļņu izplatības laukums 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Aprēķina radio viļņu izplatības laukumu
13. Dobes platība (kombinēta figūra) 3. izziņas līmenis augsta 2 p. Aprēķina dobes platību un ierīkošanas izmaksas
14. Kvadrātā ievilkta riņķa laukums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka laukumu no kvadrāta izgrieztam lielākajam riņķim

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Diametra aprēķināšana, ja dots riņķa laukums Citi vidēja 1 p. Aprēķina diametru, ja dots riņķa laukums
2. Riņķa laukuma izmaiņas Citi vidēja 1 p. Nosaka riņķa laukuma izmaiņas, ja mainās rādiuss
3. Rādiusa noteikšana, ja dots riņķa laukums Citi vidēja 1 p. Aprēķina rādiusu, ja dots riņķa laukums
4. Sektora laukuma aprēķināšana Citi vidēja 1 p. Aprēķina sektora laukumu, ja dots rādiuss un centra leņķis
5. Kombinēta figūra no taisnstūra un pusriņķa Citi vidēja 2 p. Aprēķina laukumu figūrai, kas sastāv no taisnstūra un pusriņķa
6. Figūras daļu un kopīgais laukums Citi vidēja 2 p. Aprēķina laukumu figūrai, kas sastāv no taisnstūra un pusriņķa
7. Atbildes izvēle par riņķa laukumu Citi vidēja 2 p. Aprēķina radio viļņu izplatības laukumu
8. Puķu dobes ierīkošanas izmaksas Citi augsta 2 p. Aprēķina dobes platību un ierīkošanas izmaksas
9. No kvadrāta izgriezta riņķa laukums Citi vidēja 2 p. Nosaka laukumu no kvadrāta izgrieztam lielākajam riņķim

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Riņķa laukums 00:30:00 vidēja 13 p. Nosaka riņķa laukumu un veic ar to saistītos aprēķinus
2. Riņķa un kombinētu figūru laukumi 00:30:00 vidēja 11 p. Aprēķina riņķa un kombinētu figūru laukumus

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Riņķa daļu laukums 00:30:00 vidēja 6 p. Aprēķina laukumu riņķa daļām
2. Kombinētu figūru laukumi 00:30:00 vidēja 10 p. Aprēķina kombinētu figūru laukumus