Grūtības pakāpe:
00:15:00

Visi uzdevumi:

2p.
1. Apgalvojumi par vienlielām figūrām 1p.
2. Pareizais apgalvojums par vienlielām figūrām 1p.