Grūtības pakāpe:
00:30:00

Visi uzdevumi:

11p.
1. Trijstūra laukums 1p.
2. Trijstūra augstuma noteikšana 1p.
3. Trijstūra augstuma noteikšana 3p.
4. Trijstūra laukuma atkarība no augstuma un pamata izmaiņām 3p.
5. Trijstūra elementu aprēķināšana, izmantojot laukuma formulas 3p.