Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Vienādība un vienādojums Vienādība, nezināmais, vienādojums.
2. Lineāri vienādojumi Lineāri vienādojumi, vienādojuma saknes.
3. Vienādojuma atrisināšana galvā Vienādojuma atrisināšana: 6 veidi, kā atrast nezināmo skaitli.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Nezināmā saskaitāmā noteikšana 1. izziņas līmenis zema 1 p. Nosaka nezināmo saskaitāmo.
2. Nezināmā mazinātāja aprēķināšana 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Aprēķina nezināmo mazinātāju.
3. Vienādojuma saknes noteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka sakni lineāram vienādojumam.
4. Nezināmā mazināmā aprēķināšana 1. izziņas līmenis zema 1 p. Aprēķina nezināmo mazināmo.
5. Nezināmā saskaitāmā aprēķināšana (decimāldaļas) 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Aprēķina nezināmo saskaitāmo (decimāldaļas).
6. Nezināmā dalītāja aprēķināšana 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Aprēķina nezināmo dalītāju.
7. Nezināmā dalāmā aprēķināšana 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Aprēķina nezināmo dalāmo.
8. Lineāra vienādojuma sakņu skaits 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Nosaka sakņu skaitu lineāram vienādojumam.
9. Nezināmā reizinātāja aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Aprēķina nezināmo reizinātāju.
10. Nezināmā reizinātāja noteikšana (viens reizinātājs ir daļa) 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka nezināmo reizinātāju, ja otrs reizinātājs ir daļa.
11. Vienādojuma sakņu pārbaude 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Norāda pareizo vienādojuma sakni (veicot pārbaudi).
12. Lineāra vienādojuma atrisināšana I 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Atrisina lineāru vienādojumu.
13. Lineārs vienādojums I 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Atrisina lineāru vienādojumu, kurā jāaprēķina nezināmais reizinātājs.
14. Lineārs vienādojums II 2. izziņas līmenis zema 3 p. Atrisina lineāru vienādojumu, vispirms to vienkāršojot.
15. Vienādojuma saknes noteikšana pēc grafika 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Pēc grafika nosaka vienādojuma sakni.
16. Vienādojuma sastādīšana. Reizes mazāks 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Norāda aplamo vienādojuma izteiksmi (mainīgais a reizes mazāks par b).
17. Vienādojuma sastādīšana. Procenti 2. izziņas līmenis augsta 3 p. Atzīmē visus pareizi sastādītos vienādojumus.
18. Vienādojuma atrisināšana grafiski 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izmantojot funkciju grafikus, nosaka vienādojuma sakni.
19. Grafiks vienādojuma atrisinājumam 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka vienādojuma atrisinājumam atbilstošos grafikus.
20. Lineāru funkciju grafiki un vienādojuma atrisinājums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izmantojot grafikus, nosaka vienādojuma sakni.

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vienādojuma saknes pārbaude (2009) Citi vidēja 1 p. Nosaka, vai dotais skaitlis ir vienādojuma sakne (2009).
2. Vienādojuma sakņu pārbaude (2009) Citi vidēja 1 p. Nosaka, vai apgalvojums par vienādojuma saknēm ir patiess (2009).
3. Vienādojums (2005) Citi vidēja 1 p. Atrod nezināmā mainīgā vērtību (2005).
4. Vienādojums ar daļveida koeficientu (2004) Citi vidēja 1 p. Atrisina vienādojumu ar daļveida koeficientu (2004).

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Nezināmo saskaitāmā aprēķināšana Citi vidēja 1 p. Aprēķina nezināmo saskaitāmo.
2. Nezināmā reizinātāja aprēķināšana Citi vidēja 1 p. Aprēķina nezināmo reizinātāju.
3. Nezināmā dalāmā/dalītāja aprēķināšana Citi vidēja 1 p. Aprēķina nezināmo dalāmo/dalītāju.
4. Nezināmā reizinātāja noteikšana (viens reizinātājs daļa) Citi vidēja 1 p. Aprēķina nezināmo reizinātāju (viens reizinātājs daļa).
5. Lineārs vienādojums III (2009) Citi vidēja 1 p. Nosaka, vai dotais skaitlis ir vienādojuma sakne (2009).
6. Vienādojuma sastādīšana. Par lielāks Citi vidēja 1 p. Norāda pareizos vienādojumus, kas atbilst nosacījumiem.
7. Vienādojuma atrisinājums pēc grafika Citi vidēja 1 p. Izmantojot funkciju grafikus, nosaka vienādojuma sakni.
8. Funkciju grafiki un vienādojums Citi vidēja 3 p. Nosaka vienādojuma sakni (grafiski).
9. Vienādojuma saknes noteikšana (pēc grafika) Citi vidēja 1 p. Pēc grafika nosaka vienādojuma sakni.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Lineāra vienādojuma saknes, sakņu skaits 00:20:00 vidēja 6 p. Demonstrē izpratni par lineāra vienādojuma saknēm, sakņu skaitu.
2. Lineāra vienādojuma sakņu noteikšana 00:30:00 vidēja 8 p. Demonstrē prasmes aprēķināt lineāra vienādojuma saknes.
3. Grafiska vienādojuma atrisināšana 00:25:00 vidēja 7 p. Demonstrē prasmes atrisināt lineāru vienādojumu pēc dotajiem grafikiem.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Nezināmo darbību locekļu aprēķināšana 00:25:00 vidēja 8 p. Demonstrē prasmes aprēķināt nezināmos darbību locekļus.
2. Lineāra vienādojuma sastādīšana un atrisināšana 00:30:00 vidēja 7 p. Demonstrē prasmes sastādīt lineāru vienādojumu un atrisināt to.