Par divu kopu A un B šķēlumu sauc tādu kopu, kura satur tikai tos elementus, kas pieder gan kopai A, gan kopai B. To pieraksta: AB
7_1_1_2.svg
 
Ja dotas kopas A=1;2;3;4;5 un B=3;4;5;6;7, tad šo kopu šķēlums AB=3;4;5, jo šie skaitļi ir kopīgi abām kopām.
 
Par kopu A un B apvienojumu sauc kopu, kas sastāv no visiem kopas A un visiem kopas B elementiem. To pieraksta: AB. Kopu apvienojumā kopīgos elementus raksta tikai vienu reizi.
7_1_1_3.svg
 
Ja dotas kopas A=1;2;3;4;5 un B=3;4;5;6;7, tad šo kopu apvienojums AB=1;2;3;4;5;6;7. Ievēro, ka apvienojumā skaitļus \(3\); \(4\) un \(5\) raksta tikai vienu reizi.