Naturālie skaitļi ir skaitļi, kas rodas skaitīšanas procesā. Naturālo skaitļu kopa ir bezgalīga, to apzīmē ar \(N\) jeb .
=1;2;3;4;...;n1;n;n+1;...
Svarīgi!
Atceries: \(0\) nav naturāls skaitlis!
Veselo skaitļu kopa sastāv no naturālajiem skaitļiem, \(0\) un visu naturālo skaitļu pretējiem skaitļiem, to apzīmē ar \(Z\) jeb .
=...,3;2;1;0;1;2;3;...;n1;n;n+1;...
Naturālo skaitļu kopa ir veselo skaitļu kopas apakškopa:
 
7_1_1_8.svg
 
Par racionāliem skaitļiem sauc skaitļus, kurus var izteikt daļas veidā mn, kur m un n, to apzīmē ar \(Q\) jeb .
 ir bezgalīga kopa.
 
7_1_1_9.svg
 
Jebkuru racionālu skaitli var uzrakstīt kā bezgalīgu periodisku decimāldaļu.
Piemērs:
13=0,333...=0,(3);256=4,166...=4,1(6);2=2,(0)
Ievēro, ka arī naturālie un veselie skaitļi pieder racionālo skaitļu kopai.
 
Savukārt visi racionālie skaitļi pieder reālo skaitļu kopai, to apzīmē ar R jeb . Reālo skaitļu kopa ir bezgalīga.
 
7_1_1_10.svg
 
Nākamās klasēs Tu mācīsies, ka ir vēl citas skaitļu kopas. Uzzināsi, ka reālo skaitļu kopa ir plašāka par racionālo skaitļu kopu, jo tā satur arī iracionālos skaitļus.