Koka diagramma ir viens no veidiem, kā var parādīt un sistematizēt visus savienojumus. Ar koka diagrammu tiek veikta pilnā pārlase.
Piemērs:
1.piemērs
Cik dažādus divciparu skaitļus var izveidot no cipariem 1, 2 un 3, ja katru izmanto tieši vienu reizi.
Risinājums:
Izveido koka diagrammu:
 
7_1_2_1.svg
 
Atbilde: var iegūt 6 dažādus skaitļus.
 
2. piemērs:
Cik dažādos veidos var izveidot dežurantu pāri, ja klasē ir palikuši 4 skolēni: Aija, Vita, Reinis un Juris?
 
7_1_2_2.svg
 
No koka diagrammas redzam, ka ir tikai 6 dežurantu pāri - Aija un Vita; Aija un Reinis; Aija un Juris; Vita un Reinis; Reinis un Juris; Vita un Juris, jo katrs pāris atkārtojas divas reizes.
 
3.piemērs
Cik dažādos veidos izvēlēties divus skolēnus, pirmo - par tāfeles tīrītāju, otro - par grīdas slaucītāju, ja klasē ir palikuši: Aija, Vita, Reinis un Juris?
 
Izmanto to pašu koka diagrammu, bet šajā gadījumā atbilde būs 12, jo katrs no koka diagrammā uzrādītajiem pāriem ir atšķirīgs. Ja skolēnus maina vietām, mainās to lomas.
Ar koka diagrammu ieguvām dažādus rezultātus, jo 2. un 3. piemērā tika aplūkoti divi atšķirīgi savienojumu veidi: izlase, kurā ir svarīga elementu secība un izlase, kurā nav svarīga elementu secība.
 
Tabula
 
Atsevišķos gadījumos, lai sistematizētu datus, ir izdevīgi veidot savienojumu tabulu. 
Piemērs:
Metamo kauliņu met divas reizes un punktus sareizina. Cik dažādus reizinājumus ir iespējams iegūt?
 
 
1
2
3
4
5
6
1
1
2
3
4
5
6
2
2
4
6
8
10
12
3
3
6
9
12
15
18
4
4
8
12
16
20
24
5
5
10
15
20
25
30
6
6
12
18
24
30
36
 
Dažādie reizinājumi ir 1; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 9; 10; 12; 15; 16; 18; 20; 24; 25; 30; 36 - kopā 18 dažādi rezultāti.
 
Atsauce:
Matemātika 9.klasei/Ilze France,Gunta Lāce, Ligita Pickaine. -Rīga: Lielvārds, 2009. - 270 lpp. - izmantotā literatūra: 98.-106. lpp.