Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Ģeometrijas pamatjēdzieni Pamatjēdzieni - punkts, taisne un plakne
2. Taisnes jēdziens Vienkāršākā no līnijām - taisne, tās īpašības
3. Taisnes un punkta novietojums Taisnes un punkta novietojums. Zīmes - pieder un nepieder
4. Paralēlas un krustiskas taisnes Taišņu savstarpējais novietojums

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Punkta piederība taisnei 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Novērtē apgalvojumus par punkta piederību grafikam
2. Punkta piederība taisnei pēc zīmējuma 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Izvēlas 3 patiesas atbildes, katra satur divus apgalvojumus
3. Punkta izvēle pēc zīmējuma 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Izvēlas punktu, kas pieder vai nepieder taisnei
4. Taisnes izvēle pēc zīmējuma 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Izvēlas taisni, kura iet vai neiet caur doto punktu
5. Punkta piederība. Trīs taisnes 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izvēlas pareizos apgalvojumus par konkrētu punktu piederību konkrētai taisnei
6. Taišņu novietojums 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Pēc sava zīmējuma nosaka taišņu krustpunktu, secinājumus izdara arī bez zīmējuma
7. Taišņu krustpunkta noteikšana 2. izziņas līmenis augsta 1 p. Pēc sava zīmējuma nosaka taišņu krustpunktu, secinājumus var izdarīt arī bez zīmējuma
8. Taišņu krustošanās 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Veido zīmējumu un nosaka, vai taisnēm ir krustpunkti
9. Piederības simbola nozīme 1. izziņas līmenis zema 1 p. Izprot piederības simbola nozīmi
10. Krustiskas taisnes 1. izziņas līmenis zema 1 p. Zina, kas ir krustiskas taisnes

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Taisnes plaknē (2008) Citi zema 1 p. Novērtē apgalvojumus par taišņu novietojumu (2008.gada matemātikas ieskaite 6.klasei)

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Pamatjēdzieni Citi zema 2 p. Zina ģeometrijas pamatjēdzienus
2. Taisnes apzīmēšana Citi zema 2 p. Zina, kā apzīmē taisni
3. Aksioma par taisni Citi zema 1 p. Izprot, ka caur 2 punktiem var novilkt tikai vienu taisni
4. Simboliskais pieraksts Citi zema 1 p. Izprot piederības simbola nozīmi
5. Piederības simbola nozīme Citi zema 2 p. Izprot piederības simbola nozīmi
6. Stars un nogrieznis Citi zema 1 p. Zina, ka stars un nogrieznis nav ģeometrijas pamatjēdzieni
7. Nogrieznis Citi zema 1 p. Zina, kā apzīmē nogriezni

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Punkta piederība taisnei 00:20:00 vidēja 9 p. Pārbauda zināšanas un prasmes par punkta piederību taisnei.
2. Ģeometrijas pamatjēdzieni 00:10:00 vidēja 6 p. Pārbauda zināšanas un prasmes par ģeometrijas pamatjēdzieniem.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Taišņu novietojums 00:15:00 vidēja 5 p. Pārbauda zināšanas un prasmes par taišņu savstarpējo novietojumu.
2. Aksiomas par taisni 00:15:00 vidēja 5 p. Pārbauda zināšanas un prasmes par aksiomām par taisni.