Svarīgi!
Punktu un taisni var novietot divos veidos: punkts vai nu pieder taisnei (atrodas uz taisnes), vai arī tai nepieder (neatrodas uz taisnes).
Iegaumē zīmes - pieder un nepieder. Izmantojot šīs zīmes, ģeometrijā var īsāk pierakstīt uzdevuma paskaidrojumus.
Svarīgi!
 - pieder
 - nepieder
t_taisneEFnepieder.svg
 
Dt var lasīt kā:
  • punkts \(D\) pieder taisnei \(t\);
  • punkts \(D\) atrodas uz taisnes \(t\);
  • punkts \(D\) ir taisnes \(t\) punkts;
  • taisne \(t\) iet caur punktu \(D\).
 
Et var lasīt kā:
  • punkts \(E\) nepieder taisnei \(t\);
  • punkts \(E\) neatrodas uz taisnes \(t\);
  • punkts \(E\) nav taisnes \(t\) punkts;
  • taisne \(t\) neiet caur punktu \(E\).
 
Tieši tas pats attiecas uz punktu \(F\).
Jebkurai taisnei var atrast punktus, kas pieder šai taisnei, kā arī punktus, kas nepieder taisnei.
Katra taisne satur bezgalīgi daudz punktu.
Caur diviem dažādiem punktiem var novilkt vienu un tikai vienu taisni.