4. jūnijs - MATEMĀTIKA
EKSĀMENS 9. KLASEI
Divas taisnes plaknē, kurām nav neviena kopēja punkta, nekrustojas. Šādas taisnes sauc par paralēlām taisnēm.
Nogriežņus un starus, kas atrodas uz paralēlām taisnēm, sauc par paralēliem nogriežņiem vai stariem.
7_2_2_29.svg
 
Pieraksts:
xyABCD
 
Paralēlu taišņu īpašība
  
Caur punktu (\(B\)), kas neatrodas uz dotās taisnes (\(t\)), var novilkt tieši vienu taisni (\(a\)), kas paralēla dotajai taisnei.
 
7_2_2_30.svg

BtBa,at