Satura rādītājs:

Materiāli skolotājiem

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Vizualizācija mācību stundā ASV piedāvātais kalkulators četrām darbībām ar daļām un jauktiem skaitļiem

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Daļas reizināšana ar veselu skaitli Teorija par parastās daļas reizināšanu ar veselu skaitli - 1. modelī; 2. uz skaitļu ass; 3. teorija ar formulu. Izteiksmes ar norādi izslēgt veselos un saīsināt daļu.
2. Jaukta skaitļa reizināšana ar veselu skaitli Teorija par jaukta skaitļa reizināšanu ar veselu skaitli pēc formulas ar objekta modeli. Papildus atgādne par daļas saīsināšanu un veselo izslēgšanu.
3. Daļas dalīšana ar veselu skaitli Teorija par parastās daļas dalīšanu ar veselu skaitli divos veidos. 1. veids - raksturots ar objekta un rūtiņu tīkla modeli; rezultātā - skaitītājs nemainās, reizinās saucējs. 2.veids, kurā dalījumu veic skaitītājā, saucējs sākotnējais. Piemēri ar abiem risināšanas veidiem.
4. Jaukta skaitļa dalīšana ar veselu skaitli Teorija par jaukta skaitļa dalīšanu ar veselu skaitli pēc formulas ar piemēru. Jaukta skaitļa pārveidošana neīstā daļā un tās dalīšana.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Daļas reizināšana ar veselu skaitli – skaitļu ass I 1. izziņas līmenis zema 1p. Ierakstīt uz skaitļus ass attēlotās izteiksmes rezultātu. Atbilde jaukts skaitlis.
2. Daļas reizināšana ar veselu skaitli – skaitļu ass II 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Atbildē ieraksta visas skaitļu vērtības, kas veido reizinājuma izteiksmi, saskaņā ar pievienoto zīmējumu uz skaitļu ass
3. Reizināšana modeļos ar veselu skaitli I 1. izziņas līmenis zema 1p. Atbildē no piedāvātiem reizinātājiem jāizveido patiesa, zīmējumam atbilstoša, izteiksme. Izteiksmes rezultāts dots.
4. Reizināšana modeļos ar veselu skaitli II 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Saskaņā ar doto modeļu zīmējumu, jāizveido visa izteiksme - jāieraksta reizinātāji, izteiksmes rezultāts jāizvēlas no piedāvātajiem.
5. Dalīšana ar veselu skaitli rūtiņu tīklā I 1. izziņas līmenis zema 1p. Nolasīt dalījuma izteiksmes rezultātu no rūtiņu tīkla modeļa zīmējuma. Izteiksmes darbības locekļi doti. Atbildē nesaīsināma parastā daļa.
6. Dalīšana ar veselu skaitli rūtiņu tīklā II 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Atbildē ieraksta izteiksmes darbības locekļu vērtības un rezultātu saskaņā ar pievienoto rūtiņu modeli par dalīšanu ar veselu skaitli.
7. Daļas reizināšana ar veselu skaitli. Rezultāts jaukts skaitlis 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Jāizslēdz veselais. Iegūst nesaīsināmu daļu.
8. Daļas reizināšana ar veselu skaitli. Rezultāts vesels skaitlis līdz 100 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Strukturēts uzdevums, saīsināšana ar skaitli no 3 līdz 10.
9. Jaukta skaitļa reizināšana ar veselu skaitli. 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Iegūst nesaīsināmu daļu un jauni veselie nerodas.
10. Teksta uzdevums par dzīvniekiem I 2. izziņas līmenis zema 1p. Daļas reizināšana ar veselu skaitli. Rezultāts ir vesels skaitlis līdz 100. Saīsināšana. Viena darbība.
11. Teksta uzdevums par maizes kukulīšiem 2. izziņas līmenis vidēja 5p. 2 darbības: daļas reizināšana ar veselo un veselā atņemšana no jaukta skaitļa.
12. Teksta uzdevums par soliņiem 2. izziņas līmenis vidēja 5p. Daļas reizināšana ar veselu skaitli. Jāizslēdz veselais. Jāizdara secinājums no iegūtās atbildes.
13. Daļas dalīšana ar veselo 1. izziņas līmenis zema 2p. Skaitītājs un dalītājs ir vienādi. Saīsināšana no reizinājuma.
14. Jaukta skaitļa dalīšana, kad veselo nav jāpārveido 1. izziņas līmenis zema 2p. Veselo un daļu dala atsevišķi.
15. Jaukta skaitļa dalīšana ar veselu skaitli I 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Strukturēts uzdevums - jaukto skaitli pārveido par neīstu daļu. Ir jāsaīsina.
16. Teksta uzdevums par apsveikumiem 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Daļas dalīšana ar veselu skaitli. Saīsināšana.

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Reizināšana, saīsināšana (2013) Citi zema 2p. 6. klases ieskaite matemātikā 2013. g.
2. Figūras perimetrs (2010) Citi augsta 3p. 2010. gada matemātikas ieskaite 6. klasei.
3. Darbība ar jauktu skaitli (2007) Citi vidēja 1p. 2007.gada matemātikas ieskaite 6.klasei.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Daļas reizināšana ar veselu skaitli – skaitļu ass III Citi vidēja 2p. Atbildē ieraksta izteiksmes darbības locekļu vērtības, rezultātu izvēlas no piedāvātā, saskaņā ar pievienoto zīmējumu par reizinājumu uz skaitļu ass
2. Daļas reizināšana ar veselu skaitli. Rezultāts vesels skaitlis līdz 200 Citi vidēja 1p. Strukturēts uzdevums, saīsināšana ar skaitli no11 - 19.
3. Teksta uzdevums par dzīvniekiem II Citi vidēja 2p. Daļas reizināšana ar veselu skaitli. Rezultāts ir vesels skaitlis līdz 100. Saīsināšana. Viena darbība.
4. Teksta uzdevums par kopīgo masu Citi vidēja 1p. Daļas reizināšana ar veselu skaitli. saīsināšana. Rezultāts vesels skaitlis līdz 200
5. Dalīšana ar veselu skaitli rūtiņu tīklā III Citi vidēja 1p. No līdzīgiem rūtiņu tīkla modeļiem par parastas daļas dalīšanu ar veselu skaiti jāizvēlas izteiksmei atbilstošais.
6. Jaukta skaitļa dalīšana ar veselu skaitli Citi vidēja 3p. Jaukta skaitļa dalīšana, kur ar dalītāju labi dalās gan veselais skaitlis gan daļas skaitītājs.
7. Jaukta skaitļa dalīšana ar veselu skaitli II Citi vidēja 2p. Jaukto skaitli jāpārveido par neīstu daļu. Ir jāsaīsina.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Parastās daļas un jaukta skaitļa reizināšana un dalīšana ar veselu skaitli 00:20:00 vidēja 17p. Tests saturs uzdevums par parastas daļas un jaukta skaitļa reizināšanu un dalīšanu ar veselu skaitli.Uzdevumi gan ar modeļiem, gan skaitliskas izteikmes, gan teksta uzd.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Parastās daļas un jaukta skaitļa reizināšana un dalīšana ar veselu skaitli 00:20:00 vidēja 13p. Tests satur uzdevumus par parastās daļas un jaukta skaitļa reizināšanu ar veselu skaitli un modeļu pielietošanu (rūtiņu tīkls, skaitļu ass). Parastās daļas un jaukta skaitļa dalīšanu ar veselu skaitli un modeļu pielietošanu (rūtiņu tīkls, skaitļu ass)