Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Decimāldaļu reizināšana un dalīšana izmantojot rūtiņu modeli Decimāldaļu reizināšana. Skola 2030
2. Decimālkomata pārcelšana Reizināt un dalīt ar 10; 100; 1000;... Matemātika 5.klasei/ Jānis Mencis (sen.), Jānis Mencis (jun.). Rīga: Zvaigzne ABC, 2008.- 288 lpp.- izmantotā literatūra: 211.lpp.
3. Decimāldaļu reizināšana rakstos Decimāldaļas reizināšana ar decimāldaļu. Matemātika 6.klasei/ Jānis Mencis (sen.), Jānis Mencis (jun.). Rīga: Zvaigzne ABC, 2009.- 278 lpp.- izmantotā literatūra: 104. lpp.
4. Decimāldaļu dalīšana rakstos Decimādaļas dalīšana ar decimāldaļu. Matemātika 6.klasei/ Jānis Mencis (sen.), Jānis Mencis (jun.). Rīga: Zvaigzne ABC, 2009.- 278 lpp.- izmantotā literatūra: 107. lpp.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Decimāldaļas reizināšana ar naturālo skaitli (rūtiņu modelis) 1. izziņas līmenis zema 3 p. Prot modelēt decimāldaļas un naturāla skaitļa reizinājumu.
2. Decimāldaļas. Reizināšana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Decimālkomata pārcelšana (reiz 10,100,...).
3. Decimāldaļas. Dalīšana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Decimālkomata pārcelšana (dala ar 10,100,...).
4. Laukuma mērvienību pārveidošana I 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Prot pārveidot laukuma mērvienības (kvadrātmilimetri, kvadrātcentimetri).
5. Decimāldaļu reizināšana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Prot reizināt decimāldaļas.
6. Laukuma mērvienību pārveidošana II 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Prot pārveidot laukuma mērvienības (kvadrātcentimetri, kvadrātmetri).
7. Decimāldaļu reizināšana 1. izziņas līmenis zema 3 p. Prot likt komatu konkrētajā divu decimāldaļu reizinājumā.
8. Iekavu izvietošana 2. izziņas līmenis zema 1 p. Prot pildīt darbības ar decimāldaļām (reizināšana, atņemšana).
9. Decimāldaļu reizināšanas pabeigšana 1. izziņas līmenis zema 6 p. Prot pabeigt reizināšanu, pareizajā vietā ieliekot komatu.
10. Decimāldaļu reizināšana, izmantojot reizināšanas īpašības 3. izziņas līmenis vidēja 6 p. Prot reizināt decimāldaļas, izmantojot reizināšanas īpašības.
11. Masas noteikšana I 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Prot reizināt decimāldaļu ar decimāldaļu.
12. Masas noteikšana II 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Prot reizināt un saskaitīt decimāldaļas, atrast daļu no skaitļa.
13. Teksta uzdevums. Decimāldaļu reizināšana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Prot atrast procentus no vesela.
14. Dārza laukums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Prot aprēķināt daļu no skaitļa.
15. Taisnstūra perimetrs un laukums 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Prot reizināt un dalīt decimāldaļas, atrast taisnstūra perimetru un laukumu.
16. Darbību stabiņš 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Prot pildīt darbības ar decimāldaļām.
17. Pirkums I 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Prot pildīt decimāldaļu reizināšanu, saskaitīšanu, atņemšanu.
18. Pirkums II 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Prot reizināt un saskaitīt decimāldaļas.
19. Attālums starp diviem velosipēdistiem (kustība vienā virzienā) 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Prot reizināt decimāldaļas, prot aprēķināt attālumu, ja kustība notiek vienā virzienā.
20. Kustība no viena punkta pretējos virzienos 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Prot aprēķināt attālumu, ja kustība notek no viena punkta pretējos virzienos.
21. Laika aprēķināšana, ja zināmi attālums un ātrums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Prot dalīt ar decimāldaļu. Zina laika aprēķināšanas formulu.
22. Decimāldaļu reizināšana 1. izziņas līmenis vidēja 5 p. Prot reizināt decimāldaļas.
23. Desmitdaļu dalīšana. Nezināmā aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Prot aprēķināt nezināmo dalītāju
24. Decimāldaļu reizināšana. Nezināmais dalāmais 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Prot aprēķināt nezināmo dalāmo.
25. Decimāldaļas dalīšana ar decimāldaļu 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Prot dalīt decimāldaļu ar decimāldaļu.
26. Decimāldaļas dalīšana 1. izziņas līmenis zema 4 p. Prot dalīt decimāldaļu ar decimāldaļu.
27. Decimāldaļas dalīšana ar decimāldaļu 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Prot dalīt decimāldaļu ar decimāldaļu.
28. Decimāldaļu novērtēšana 3. izziņas līmenis vidēja 8 p. Prot novērtēt decimāldaļu reizinājuma rezultātu.
29. Situācijai atbilstoša darbības locekļa noteikšana 3. izziņas līmenis augsta 4 p. Prot izmantot reizināšanas distributīvo (sadalāmības) īpašību.

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Decimāldaļu dalīšana, rezultāts šķiru vienība Citi vidēja 1 p. 2008. gada matemātikas ieskaite 6. klasei.
2. Decimāldaļas reizināšana ar decimālo vienību Citi vidēja 1 p. 2006. gada matemātikas ieskaite 6. klasei.
3. Nezināmā dalītāja aprēķināšana Citi vidēja 1 p. 2010. gada valsts ieskaitē 6. klasei

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Reizināšanas aizvietošana ar dalīšanu Citi vidēja 6 p. Prot reizināt decimāldaļu ar 0,1, 0,01, 0,001.
2. Dalīšanas aizvietošana ar reizināšanu Citi vidēja 3 p. Prot dalīt decimāldaļu ar 0,1, 0,01, 0,001.
3. Komata vieta dalījumā Citi zema 4 p. Prot dalīt decimāldaļu.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Decimāldaļu reizināšana un dalīšana 00:30:00 vidēja 6 p. Testā iekļauti uzdevumi, kas pārbauda skolēna prasmes reizināt un dalīt decimāldaļas.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Decimāldaļu reizināšana un daīšana teksta uzdevumos 00:30:00 vidēja 6 p. Testā iekļauti teksta uzdevumi, kas saistīti ar decimāldaļu reizināšanu un dalīšanu