Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Decimāldaļu reizināšana un dalīšana izmantojot rūtiņu modeli Decimāldaļu reizināšana. Skola 2030
2. Decimālkomata pārcelšana Reizināt un dalīt ar 10; 100; 1000;... Matemātika 5.klasei/ Jānis Mencis (sen.), Jānis Mencis (jun.). Rīga: Zvaigzne ABC, 2008.- 288 lpp.- izmantotā literatūra: 211.lpp.
3. Decimāldaļu reizināšana rakstos Decimāldaļas reizināšana ar decimāldaļu. Matemātika 6.klasei/ Jānis Mencis (sen.), Jānis Mencis (jun.). Rīga: Zvaigzne ABC, 2009.- 278 lpp.- izmantotā literatūra: 104. lpp.
4. Decimāldaļu dalīšana rakstos Decimādaļas dalīšana ar decimāldaļu. Matemātika 6.klasei/ Jānis Mencis (sen.), Jānis Mencis (jun.). Rīga: Zvaigzne ABC, 2009.- 278 lpp.- izmantotā literatūra: 107. lpp.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Decimāldaļas reizināšana ar naturālo skaitli (rūtiņu modelis) 1. izziņas līmenis zema 3p. Prot modelēt decimāldaļas un naturāla skaitļa reizinājumu.
2. Decimāldaļas. Reizināšana 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Decimālkomata pārcelšana (reiz 10,100,...).
3. Decimāldaļas. Dalīšana 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Decimālkomata pārcelšana (dala ar 10,100,...).
4. Laukuma mērvienību pārveidošana I 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Prot pārveidot laukuma mērvienības (kvadrātmilimetri, kvadrātcentimetri).
5. Decimāldaļu reizināšana 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Prot reizināt decimāldaļas.
6. Laukuma mērvienību pārveidošana II 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Prot pārveidot laukuma mērvienības (kvadrātcentimetri, kvadrātmetri).
7. Decimāldaļu reizināšana 1. izziņas līmenis zema 3p. Prot likt komatu konkrētajā divu decimāldaļu reizinājumā.
8. Iekavu izvietošana 2. izziņas līmenis zema 1p. Prot pildīt darbības ar decimāldaļām (reizināšana, atņemšana).
9. Decimāldaļu reizināšanas pabeigšana 1. izziņas līmenis zema 6p. Prot pabeigt reizināšanu, pareizajā vietā ieliekot komatu.
10. Decimāldaļu reizināšana, izmantojot reizināšanas īpašības 3. izziņas līmenis vidēja 6p. Prot reizināt decimāldaļas, izmantojot reizināšanas īpašības.
11. Masas noteikšana I 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Prot reizināt decimāldaļu ar decimāldaļu.
12. Masas noteikšana II 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Prot reizināt un saskaitīt decimāldaļas, atrast daļu no skaitļa.
13. Teksta uzdevums. Decimāldaļu reizināšana 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Prot atrast procentus no vesela.
14. Dārza laukums 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Prot aprēķināt daļu no skaitļa.
15. Taisnstūra perimetrs un laukums 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Prot reizināt un dalīt decimāldaļas, atrast taisnstūra perimetru un laukumu.
16. Darbību stabiņš 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Prot pildīt darbības ar decimāldaļām.
17. Pirkums I 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Prot pildīt decimāldaļu reizināšanu, saskaitīšanu, atņemšanu.
18. Pirkums II 2. izziņas līmenis vidēja 6p. Prot reizināt un saskaitīt decimāldaļas.
19. Attālums starp diviem velosipēdistiem (kustība vienā virzienā) 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Prot reizināt decimāldaļas, prot aprēķināt attālumu, ja kustība notiek vienā virzienā.
20. Kustība no viena punkta pretējos virzienos 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Prot aprēķināt attālumu, ja kustība notek no viena punkta pretējos virzienos.
21. Laika aprēķināšana, ja zināmi attālums un ātrums 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Prot dalīt ar decimāldaļu. Zina laika aprēķināšanas formulu.
22. Decimāldaļu reizināšana 1. izziņas līmenis vidēja 5p. Prot reizināt decimāldaļas.
23. Desmitdaļu dalīšana. Nezināmā aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Prot aprēķināt nezināmo dalītāju
24. Decimāldaļu reizināšana. Nezināmais dalāmais 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Prot aprēķināt nezināmo dalāmo.
25. Decimāldaļas dalīšana ar decimāldaļu 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Prot dalīt decimāldaļu ar decimāldaļu.
26. Decimāldaļas dalīšana 1. izziņas līmenis zema 4p. Prot dalīt decimāldaļu ar decimāldaļu.
27. Decimāldaļas dalīšana ar decimāldaļu 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Prot dalīt decimāldaļu ar decimāldaļu.
28. Decimāldaļu novērtēšana 3. izziņas līmenis vidēja 8p. Prot novērtēt decimāldaļu reizinājuma rezultātu.
29. Situācijai atbilstoša darbības locekļa noteikšana 3. izziņas līmenis augsta 4p. Prot izmantot reizināšanas distributīvo (sadalāmības) īpašību.

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Decimāldaļu dalīšana, rezultāts šķiru vienība Citi vidēja 1p. 2008. gada matemātikas ieskaite 6. klasei.
2. Decimāldaļas reizināšana ar decimālo vienību Citi vidēja 1p. 2006. gada matemātikas ieskaite 6. klasei.
3. Nezināmā dalītāja aprēķināšana Citi vidēja 1p. 2010. gada valsts ieskaitē 6. klasei

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Reizināšanas aizvietošana ar dalīšanu Citi vidēja 6p. Prot reizināt decimāldaļu ar 0,1, 0,01, 0,001.
2. Dalīšanas aizvietošana ar reizināšanu Citi vidēja 3p. Prot dalīt decimāldaļu ar 0,1, 0,01, 0,001.
3. Komata vieta dalījumā Citi zema 4p. Prot dalīt decimāldaļu.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Decimāldaļu reizināšana un dalīšana 00:30:00 vidēja 6p. Testā iekļauti uzdevumi, kas pārbauda skolēna prasmes reizināt un dalīt decimāldaļas.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Decimāldaļu reizināšana un daīšana teksta uzdevumos 00:30:00 vidēja 6p. Testā iekļauti teksta uzdevumi, kas saistīti ar decimāldaļu reizināšanu un dalīšanu