1. Decimāldaļas un naturāla skaitļa reizinājums
 
\(0,3\) · \(2\)
 
YCUZD_220620_3934_1.png
 
1. Iekrāsots laukums \(0,3\) \(·\) \(1\) zilā krāsā.
2. Paņemti divi tādi laukumi.
3. Iekrāsots reizinājums \(0,3\) \(·\) \(2\) \(=\) \(0,6\).
Atbilde: \(0,3\) \(·\) \(2\) \(=\) \(0,6\).
 
2. Decimāldaļas un decimāldaļas reizinājums
 
\(0,3\) \(·\) \(0,2\)
 
YCUZD_220620_3934_2 (1).png
 
1. Iekrāsots laukums \(0,3\) \(·\) \(1\) zilā krāsā.
2. Iekrāsots laukums \(0,2\) \(·\) \(1\) dzeltenā krāsā.
3. Reizinājumu veido taisnstūris, kura malu garumi ir \(0,3\) un \(0,2\) – zaļā krāsā iekrāsotā taisnstūra laukums.
4. 
Reizinājums \(0,3\) \(·\) \(0,2\) ir \(6\) zaļas rūtiņas, kas atbilst \(0,06\).
Atbilde:
\(0,3\) \(·\) \(0,2\) \(=\) \(0,06\)
 
3. Decimālskaitļa un decimālskaitļa reizinājums
 
\(1,7\) \(1,4\)
Reizinājumu veido \(4\) taisnstūru laukumi.
 
 YCUZD_220620_3934_3.png
 
\(1,4\) · \(1,7\) \(=\)
\(=\) \((1 + 0,4) · 1,7 = 1 · 1,7 + 0,4 · 1,7 = 1 · (1 + 0,7) + 0,4 · (1 + 0,7) =\)
\(= 1 · 1 + 1 · 0,7 + 0,4 · 1 + 0,4 · 0,7 = 1 + 0,7 + 0,4 + 0,28 = 2,38\)
 Atbilde: \(1,4 · 1,7 = 2,38\)
 
4. Decimāldaļas dalīšana ar naturālo skaitļi
 
\(0,3 : 3\)
 
YCUZD_220620_3934_4.png
 
1. Iekrāsots laukums \(0,3\) \(·\) \(1\) zilā krāsā.
2. Dalījumu attēlo taisnstūris, kura malu garumi ir \(0,1\) un \(1\); dalīšanas ar \(3\) rezultātā tiek izveidoti \(3\) tādi taisnstūri.
3. Dalīšanas pareizību var pārbaudīt ar reizināšanu \(0,1 · 3 = 0,3\).
Atbilde: \(0,3 : 3 = 0,1\)
 
\(0,3 : 5\)
 
YCUZD_220620_3934_5.png
 
1. Iekrāsots laukums \(0,3\) \(·\) \(1\) zilā krāsā.
2. Dalījumu attēlo taisnstūris, kaura malu garumi ir \(0,3\) un \(0,2\) un laukums ir \(6\) zilas rūtiņas, kas atbilst \(0,06\). Dalīšanas ar \(5\) rezultātā tiek izveidoti \(5\) tādi taisnstūri.
3. Dalīšanas pareizību var pārbaudīt ar reizināšanu \(0,06 · 5 = 0,3\).
Atbilde: \(0,3 : 5 = 0,06\)
 
5. Decimāldaļas dalīšana ar decimāldaļu
 
\(0,6 : 0,2\)
 
YCUZD_220620_3934_6.png
 
1. Iekrāsots laukums \(0,6\) \(·\) \(1\) zilā krāsā.
2. Šis taisnstūris tiek dalīts taisnstūros, kuru malas ir \(0,2\) un \(1\). Dalījumu attēlo tas, ka tiek izveidoti \(3\) tādi taisnstūri.
3. Dalīšanas pareizību var pārbaudīt ar reizināšanu \(0,2 · 3 = 0,6\).
Atbilde: \(0,6 : 0,2 = 3\)
 
https://mape.skola2030.lv/materials, Matemātika 1.– 6.klase