Divu skaitļu reizinājumu var aprēķināt, pārveidojot decimāldaļas par parastajām daļām.
  
1. Decimāldaļu reizina ar veselu skaitli
 
12,034=1231004=12434100=4812100=48325=48,12
 
2. Decimāldaļu reizina ar decimāldaļu
 
12,030,4=123100410=1203100410=48121000=48121000=4203250=4,812
 
Divu skaitļu reizinājumu var aprēķināt, reizinot kā veselus skaitļus.
Svarīgi!
Decimāldaļas rakstos reizina kā veselus skaitļus, neievērojot komatu. Pēc tam reizinājumā atdala ar komatu tik decimālciparu, cik to ir abos reizinātājos kopā.
1. Decimāldaļu reizina ar veselu skaitļi
 
Vispirms sareizina rakstos kā veselus skaitļus
(2516=400), pēc tam atdala ar komatu pēdējo \(1\) ciparu (0).
2,516=40,0=40
 
2. Decimāldaļu reizina ar decimāldaļu
 
Vispirms sareizina rakstos kā veselus skaitļus
(27516=4400), pēc tam atdala ar komatu pēdējos \(4\) ciparus (4400).
2,750,16=0,4400=0,44
 
2,516¯15025¯40,0 2,750,16¯16502750,4400¯
 
Vispirms sareizina rakstos kā veselus skaitļus pēc tam atdala ar komatu pēdējos \(6\) ciparus (616605).
 
0,0111155,5=0,616605(1111555=616605),
 
0,0111155,5¯5555555555550,616605¯
 
Atsauce:
Matemātika 6.klasei/ Jānis Mencis (sen.), Jānis Mencis (jun.). Rīga: Zvaigzne ABC, 2009.- 278 lpp.- izmantotā literatūra: 104. lpp.