Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Reizināšana un dalīšana. Darbību locekļi. Reizināšanas īpašības. Darbību secība
2. Sadalāmības īpašība
3. Noderīgo lietu stūrītis Ievietoti video no interneta dzīlēm.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Reizināšanas definīcija 1. izziņas līmenis zema 2 p. Uzraksti saskaitīšanu ar reizināšanu.
2. Summas aizstāt ar reizināšanu 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Dotu vairāku skaitļu summu prot aizstāt ar reizinājumu.
3. Pazudis reizinātājs 1. izziņas līmenis zema 1 p. Prot atrast, kāds reizinātājs no četriem dotajiem pietrūkst. Reizinātāji samainīti vietām.
4. Iztrūkstošais reizinātājs 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Prot atrast, kāds reizinātājs pietrūkst, ja lielāks reizinātājs ir aizstāts ar 2 mazākiem reizinātājiem.
5. Reizinātāju pārvietošana un savienošana 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Divas darbības.
6. Reizinātājs 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Prot noteikt nezināmo reizinātāju (no trim), ja doti 2 reizinātāji un rezultāts.
7. Patiesa/nepatiesa vienādība 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Prot noteikt, vai dotā vienādība ir patiesa. Vienādības var saturēt reizināšanu, dalīšanu, iekavas.
8. Skaitļu spēle 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Lasot aprakstu, izveido izteiksmi ar nezināmo.
9. Reizrēķins 3 vienādojumos 1. izziņas līmenis zema 3 p. Noteikt nezināmo reizinātāju.
10. Nezināmais dalītājs 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Prot aprēķināt nezināmo dalītāju.
11. Nezināmais reizinātājs 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Prot aprēķināt nezināmo reizinātāju. Parāda darbību secību.
12. Nezināmais sadzīves situācijā 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Nezināmais reizinātājs. Atrast piemērotu vienādojumu, izvēlēties atrisināšanas darbību, atrisināt.
13. Izteiksmju salīdzināšana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Prot salīdzināt 2 izteiksmes, neaprēķinot to rezultātus. 2 darbības, reizināšana, dalīšana.
14. Izteiksmes uzrakstīšana 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Prot uzrakstīt izteiksmi un aprēķināt tās rezultātu.
15. Aizpildīt vietas 2. izziņas līmenis vidēja 5 p. Izmantojot dalīšanas sadalāmības īpašību, izpildīt dalīšanas darbību, ierakstot risināšanas soļus.
16. Patiesa/nepatiesa vienādība 1. izziņas līmenis zema 1 p. Izmantojot dalīšanas sadalāmības īpašību, izpildīt dalīšanas darbību, ierakstot risināšanas soļus.
17. Tukšā vieta 1. izziņas līmenis zema 1 p. Prot izmantot sadalāmības īpašības un noteikt, kāds skaitlis iekavās ir izlaists.
18. Izdevīgākais paņēmiens 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Prot izmantot darbību sadalāmības īpašības. Reizinājumu summu prot ievietot iekavās un aprēķināt skaitliskas izteiksmes vērtību.
19. Pareizā izteiksme 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Divu skaitļu reizinājumā prot izmantot sadalāmības likumu.
20. Dalīšanas sadalāmības īpašība (distributīvā) 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Zina sadalāmības īpašību un prot aizpildīt tukšās vietas, izmantojot to.
21. Pareizās iekavas 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Prot izmantot darbību sadalāmības īpašības. Reizinājumu summu prot ievietot iekavās un aprēķināt skaitliskas izteiksmes vērtību.
22. Bumbas 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Prot izmantot darbību sadalāmības īpašības. Reizinājumu summu prot ievietot iekavās un aprēķināt skaitliskas izteiksmes vērtību.
23. Izteiksmju salīdzināšana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Prot izmantot darbību sadalāmības īpašības. Salīdzināt izteiksmes - vienā pusē reizinājums vai dalījums, otrā pusē sadalīts reizinātājs vai dalāmais.
24. Tukšās vietas 3. izziņas līmenis augsta 2 p. Prot izmantot darbību sadalāmības īpašības. Reizinājumu starpību vai summu prot ievietot iekavās un atšifrēt, kādi skaitļi un zīme ir izlaisti.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Reizinātāji citā secībā Citi vidēja 1 p. Divu skaitļu reizinājumam prot atrast vienādu izteiksmi, kura sastāv no 3 skaitļu reizinājuma.
2. Izteiksmes vērtība Citi vidēja 1 p. Prot aprēķināt izteiksmes vērtību, ja dota burta vērtība.
3. Nezināmais dalāmais Citi vidēja 2 p. Prot aprēķināt nezināmo reizinātāju. Parāda darbību secību.
4. Nezināmais sadzīves situācijā II Citi vidēja 3 p. Nezināmais dalāmais. Atrast piemērotu vienādojumu, izvēlēties atrisināšanas darbību, atrisināt.
5. Izteiksmes uzrakstīšana II Citi vidēja 1 p. Prot uzrakstīt izteiksmi un aprēķināt tās rezultātu.
6. Risinājumu skaidrojumi Citi vidēja 5 p. Divu skaitļu reizinājumā prot izmantot sadalāmības likumu.
7. Pareizās iekavas II Citi vidēja 2 p. Prot izmantot darbību sadalāmības īpašības. Reizinājumu starpību prot ievietot iekavās un aprēķināt skaitliskas izteiksmes vērtību.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Naturālo skaitļu reizināšana un dalīšana 00:30:00 vidēja 17 p. Prot atrast iztrūkstošos reizinātāju, ja tie samainīti vietām, vai arī, ja daži ir sareizināti. Prot noteikt, vai dotā vienādība ir patiesa (iekavas, reizināšana, dalīšana). Prot uzrakstīt atrisinājuma izteiksmi, aprēķināt tās vērtību. Prot aprēķināt nezināmo dalītāju vai reizinātāju, arī tekstveida uzdevums. Prot salīdzināt 2 skaitliskas izteiksmes, neveicot aprēķinus, bet spriežot.
2. Reizināšanas un dalīšanas sadalāmības īpašības 00:30:00 vidēja 13 p. Prot izmantot reizināšanas un dalīšanas sadalāmības īpašību dažādos virzienos

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Naturālo skaitļu reizināšana un dalīšana, īpašības 00:30:00 vidēja 13 p. Ievēro dažādas reizināšanas un dalīšanas īpašības.