Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Binārā skaitīšanas sistēma Uzzina, kā var uzrakstīt naturālus skaitļus, izmantojot 2 simbolus: 1 un 0; uzzina, kāda ir šo simbolu skaitliskā vērtība, atkarībā no vietas, kurā tas ir pierakstīts. Teorijas paraksts ir papildināts ar piemēru, kurš ir izskaidrots atbilstoši teorijai.
2. Romiešu cipari Iepazīstas ar romiešu cipariem, to vērtībām un skaitļu veidošanas likumsakarībām.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. "Ieslēgtā" vērtība 1. izziņas līmenis zema 1 p. Nosaka "ieslēgto" vietu skaitiskās vērtības.
2. Skaitlis kā summa (2 saskaitāmie) 1. izziņas līmenis zema 2 p. Izveido doto skaitli kā doto pakāpju vērtību summu (bāze 2).
3. Vietas vērtība 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka, kurā vietā binārajā skaitļu pierakstā jāraksta 1, lai "ieslēgtu" noteiktu skaitļu vērtības
4. Skaitlis kā summa (3 saskaitāmie) 1. izziņas līmenis vidēja 5 p. Izveido doto skaitli kā doto pakāpju vērtību summu (bāze 2).
5. Skaitlis binārajā skaitīšanas sistēmā (līdz 20) 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Uzraksta doto skaitli, kurš veidojas no 2 pakāpju summas, binārajā skaitīšanas sistēmā (līdz 20).
6. Skaitļa noteikšana binārajā pierakstā (1-20) 2. izziņas līmenis zema 1 p. Nosaka, kurš naturāls skaitlis no 1 līdz 20 pierakstīts binārās skaitīšanas sistēmā.
7. Skaitļa noteikšana binārajā pierakstā (21-50) 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka, kurš naturāls skaitlis no 21 līdz 50 pierakstīts binārās skaitīšanas sistēmā.
8. Skaitļa noteikšana binārajā pierakstā un izteiksmes vērtības aprēķināšana 2. izziņas līmenis augsta 1 p. Nosaka binārajā skaitīšanas sistēmā dotā skaitļa vērtību un aprēķina izteiksmes vērtību.
9. Vārda atšifrēšana 3. izziņas līmenis augsta 1 p. Nosaka bināraja pierakstā dotā skaitļa vērtību, aizvieto to ar atbilstošo alfabēta burtu.
10. Romiešu cipari 1. izziņas līmenis zema 2 p. Zina romiešu ciparus līdz 1000 (I,X,V,L,C,D,M) un to vērtības
11. Romiešu cipari (1 – 10) 1. izziņas līmenis zema 2 p. Uzraksta skaitļus no 1 līdz 10 ar romiešu cipariem, kā arī nosaka romiešu cipariem doto skaitli (līdz 10)
12. Skaitlis ar romiešu cipariem (pilni desmiti) 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Uzraksta pilnus desmitus, izmantojot romiešu ciparus X, L, C
13. Skaitlis ar romiešu cipariem (11 – 29) 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izmantojot romiešu ciparus I,X,V, uzraksta skaitli no 11 līdz 29.
14. Skaitlis ar romiešu cipariem (40 – 49, 90 – 100) 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izmantojot romiešu ciparus I,X,V,L,C, uzraksta skaitļus 40 - 49; 90 - 100.
15. Gadskaitlis ar romiešu cipariem (1990. – 2015.) 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Pieraksta gadskaitļus (1990.-1999., 2006.-2015.), izmantojot romiešu ciparus.
16. Skaitļa pārveidošana ar arābu cipariem (otrais simts) 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Pārveido romiešu cipariem uzrakstītu skaitli arābu ciparos (101-200).
17. Skaitļa pārveidošana ar arābu cipariem (līdz 40) 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Pārveido romiešu cipariem uzrakstītu skaitli arbābu ciparos (līdz 40).
18. Skaitļi ar romiešu cipariem (satur 400, 600, 900 un vienus) 2. izziņas līmenis augsta 1 p. Veido skaitļus no simtiem (400, 600, 900) un vieniem ar romiešiu cipariem.
19. Romiešu ciparu atpazīšana 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Skolēns prot nolasīt romiešu skaitļus. (Konkrētos piemēros skaidro, kā atšķiras skaitļu pieraksts ar romiešu cipariem no pieraksta decimālajā skaitīšanas sistēmā. (M.6.1.1.2.))
20. Summas izveidošana (romiešu cipari) 2. izziņas līmenis augsta 3 p. Nosaka romiešu cipariem doto skaitļu vērtības un izveido no tiem summu (vienādību).
21. Vārda dienas datuma atšifrēšana 3. izziņas līmenis augsta 2 p. Zina skaitļus (līdz 30) binārajā pierakstā. Zina skaitļus pierakstītus ar romiešu cipariem (līdz 12). Zina gada mēnešus pēc kārtas.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Skaitlis binārajā pierakstā (1 – 15) Citi zema 1 p. Izvēlas, kurš ir dotā skaitļa pieraksts binārajā skaitīšanas sistēmā (1-15).
2. Personas dzimšanas gads arābu cipariem Citi zema 1 p. Pārveido romiešu cipariem uzrakstītu gadskaitli arābu ciparos.
3. Skaitļa izveidošana ar romiešu cipariem Citi vidēja 3 p. Izvēlas, kuri dotie romieši cipari un skaitļi (4, 9, 40, 90, 400, 900) der, lai izveidotu doto skaitli.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Skaitļa pieraksts binārajā skaitīšanas sistēmā, romiešu cipari 00:30:00 vidēja 6 p. Testā iekļauti uzdevumi, kuros skolēns gan nosaka "ieslēgto" vietu skaitliskās vērtības, gan vietas, kuras "jāieslēdz", lai uzrakstītu noteiktu vērtību binārajā skaitļa pierakstā; nosaka, kurš naturāls skaitlis no 1 līdz 20 pierakstīts binārās skaitīšanas sistēmā. Skolēns uzraksta pilnus desmitus, izmantojot romiešu ciparus X, L, C; izmantojot romiešu ciparus I,X,V, uzraksta skaitli no 11 līdz 29; pārveido romiešu cipariem uzrakstītu skaitli arābu ciparos (101-200).

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Binārā skaitīšanas sistēma un romiešu cipari 00:30:00 vidēja 9 p. Testā iekļauti uzdevumi, kuros skolēns izvēlas, kurš ir dotā skaitļa pieraksts binārajā skaitīšanas sistēmā (1-15); nosaka, kurš naturāls skaitlis no 21 līdz 50 pierakstīts binārās skaitīšanas sistēmā. Skolēns pieraksta gadskaitļus, izmantojot romiešu ciparus, kā arī nosaka, kurš gadskaitlis dots romiešu cipariem; pārveido romiešu cipariem uzrakstītu skaitli arbābu ciparos (līdz 40); izvēlas, kuri dotie romieši cipari un skaitļi (4, 9, 40, 90, 400, 900) der, lai izveidotu doto skaitli.