Grūtības pakāpe:
00:30:00
1. "Ieslēgtā" vērtība 1p.
2. Vietas vērtība 1p.
3. Skaitļa noteikšana binārajā pierakstā (1-20) 1p.
4. Skaitlis ar romiešu cipariem (pilni desmiti) 1p.
5. Skaitlis ar romiešu cipariem (11 – 29) 1p.
6. Skaitļa pārveidošana ar arābu cipariem (otrais simts) 1p.