Binārajā skaitīšanas sistēmā jebkuru naturālu skaitli var uzrakstīt, lietojot tikai \(2\) simbolus (ciparus): \(0\) un \(1\).
Tu šos ciparus lasīsi nevis kā skaitļus, bet gan kā signālus: \(1\) - "ieslēgts", \(0\) - "izslēgts".
Ļoti svarīgi, kurā vietā šie simboli ir uzrakstīti attiecībā viens pret otru, jo atšķirīgās vietās simbols \(1\) ieslēdz atšķirīgas skaitliskās vērtības. Lai noskaidrotu, kurš skaitlis ir pierakstīts binārajā skaitīšanas sistēmā, "ieslēgtās" vertības ir jāsaskaita.
Ieslēgtā signāla vērtību atradīsi pēc vietas, kuru skaitīsi no labās puses uz kreiso (pretēji lasīšanas virzienam). Šajā virzienā ieteicams lasīt arī pašu skaitli binārajā pierakstā. Pirmās vietas vērtība ir \(1\), otrās - \(2\), trešās - \(4\) un katras nākamās divas reizes lielāka nekā iepriekšējās. Vietu ir neierobežoti daudz. Tas atkarīgs no tā, cik lielu skaitli ir nepieciešams pierakstīt binārajā skaitīšanas sistēmā.
 
Binārā skaitīšanas sistēma.svg 
  
Piemērs:
Ar \(110\) binārajā skaitīšanas sistēmā ir pierakstīts skaitlis \(6\).
Lasi skaitli no labās uz kreiso pusi. \(1\). vietā ir izslēgta vērtība \(1\), \(2\). vietā ir ieslēgta vērtība \(2\), un \(3\). vietā ir ieslēgta vērtība \(4\).
 
vieta
\(3\).
\(2\).
\(1\).
vietas vērtība
\(4\)
\(2\)
\(1\)
binārais pieraksts
\(1\)
\(1\)
\(0\)
signāls
ieslēgts
ieslēgts
izslēgts
 
Saskaiti ieslēgtās vērtības \(4+2=6\).
 
Lai Tev ērtāk būtu domāt un strādāt ar skaitļiem binārajā pierakstā, Tu vari izveidot sev šādu skaitļu pārveidotāju.
bin_parveidotajs.svg