Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Taisnstūra laukuma noteikšana Atkārtojums par figūru laukumu noteikšanu pēc pārklāšanas metodes, ar rūtiņu palīdzību.
2. Laukuma mērvienības Apgūst laukuma mērvienības, izprot sakarības starp tām.
3. Kombinētas figūras un vienlielas figūras Noskaidro un izprot, kas ir kombinētas figūras, kā tām aprēķina laukumu. Zina, kas ir vienlielas figūras, kā tas atšķirt.
4. Noderīgo materiālu stūrītis Tavaklase.lv video atbilstoši tēmai.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Taisnstūra laukums. Mērvienību izvēle 1. izziņas līmenis zema 2 p. Reizina viencipara skaitus, izvēlas mērvienības.
2. Taisnstūra laukums. Dažādas mērvienības 1. izziņas līmenis zema 2 p. Reizina viencipara skaitli ar veseliem desmitiem.
3. Taisnstūra laukums (rezultāts tūkstošos) 1. izziņas līmenis zema 1 p. Prot reizināt divciparu skaitlis ar veseliem desmitiem.
4. Taisnstūra perimetrs un laukums 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Mērvienību vienādošana. Jāreizina divciparu skaitlis ar veseliem desmitiem.
5. Taisnstūra platuma aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Aprēķina laukumu taisnstūrim.
6. Burkānu lauka laukums un raža 3. izziņas līmenis augsta 4 p. 2 darbības. Jāreizina divciparu skaitlis ar veseliem desmitiem.
7. Laukuma aprēķins pēc dotā plāna 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Aprēķina laukumu, pēc dotā plāna.
8. Vienādi laukumi 1. izziņas līmenis zema 2 p. Prot noteikt vienādus laukumus.
9. Laukuma aprēķins pēc telpu plāna 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Aprēķina telpas laukumu pēc dotā plāna.
10. Laukums un raža 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Aprēķina laukumu un ražu.
11. Laukums, mēru pārveidošana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Prot aprēķināt laukumu un pārveidot to uz lielākām mērvienībām.
12. Laukuma aprēķināšana sporta laukumiem 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Prot aprēķināt sporta laukuma laukumu. Prot noteikt, cik lielas būs izmaksas.
13. Kombinētu figūru laukumi 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Prot aprēķināt kombinētu figūru laukumu.
14. Kombinētas figūras laukums (jāaprēķina kopīgs laukums kombinētai figūrai un trim figūrām atsevišķi) 3. izziņas līmenis augsta 2 p. Aprēķina katras figūras laukumu.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Taisnstūra laukums (rezultāts tūkstošos) Citi vidēja 2 p. prot reizināt divciparu skaitlis ar veseliem desmitiem.
2. Kombinētas figūras laukums un katras figūras laukums atsevišķi Citi augsta 3 p. Aprēķina katras figūras laukumu.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Dažādu figūru laukumi 00:30:00 vidēja 17 p. Prot aprēķināt laukumu taisnstūrim, kombinētām figūrām. Formulē paņēmienus, kā noteikt figūru laukumus, piemēram, sadalot figūrās, kuru laukums zināms, papildinot līdz figūrai, kuras laukums zināms, sadalot daļās, lai savietotu citādi.(M.6.2.1.1., M.6.2.1.3., M.6.6.4.1., M.6.6.4.2.)

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kā nosaka dažādu figūru laukumu? 00:30:00 vidēja 13 p. Prot aprēķināt laukumu taisnstūrim, kombinētām figūrām. Formulē paņēmienus, kā noteikt figūru laukumus, piemēram, sadalot figūrās, kuru laukums zināms, papildinot līdz figūrai, kuras laukums zināms, sadalot daļās, lai savietotu citādi.(M.6.2.1.1., M.6.2.1.3., M.6.6.4.1., M.6.6.4.2.)