10. jūnijs - MATEMĀTIKA I
EKSĀMENS VIDUSSKOLAI

Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Telpiskas figūras, taisnstūra skaldnis un trijstūra prizma Telpisko figūru, taisntūra skaldņa un trijstūra prizmas apraksts.
2. Telpiskas figūras, kubs un piramīda Apraksts par telpisku kubu un telpisku piramīdu.
3. Telpisku figūru izklājumi taisnstūra skaldnim un trijstūra prizmai Telpisku figūru izlocīšana no izklājuma. Uzzina kā iegūt kubu un trijstūra prizmu no izklājumiem.
4. Telpisku figūru veidošana no izklājuma (kubam un piramīdai) Telpisku figūru izlocīšana no izklājuma. Uzzina, kā iegūt taisnstūra skaldni un piramīdu no izklājuma.
5. Telpisku figūru veidošana cilindram un konusam Apraksts kā izveidot cilindram un konusam izklājumu, lai izveidotu dotās figūras.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Skaldņu, šķautņu, virsotņu atpazīšana 2. izziņas līmenis zema 1 p. Atpazīst iezīmētas sķautnes, virsotnes, skaldnes, prot tās norādīt.
2. Taisnstūra skaldņa un trijstūra prizmas raksturošana 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Prot raksturot taisnstūra skaldni un trijstūra prizmu.
3. Piramīdas un kuba raksturošana 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Prot raksturot piramīdas un kubus, izmantojot jēdzienus - skaldnes, šķautnes un virsotnes.
4. Telpisku figūru ievilkšana 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Atpazīst telpiskas figūras, zina to nosaukumus. Prot ievilkt atbilstošu telpisku figūru pie attiecīgā attēla.
5. Figūru atpazīšana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Atpazīst telpiskās figūras, prot pareizi tās nosaukt.
6. Telpiskām figūras, skaldnis, prizma, kubs, piramīda 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Zina un prot norādīt kādai telpiskai figūrai ir līdzīgs dotais sadzīves priekšmets.
7. Telpiskas figūras piramīda, kubs 3. izziņas līmenis vidēja 1 p. Prot noteikt kādam sadzīves priekšmetam ir līdzīga dotā figūra.
8. Telpiskas figūras (skaldnis, prizma) 3. izziņas līmenis vidēja 1 p. Prot noteikt, kura telpiskā figūra ir līdzīga dotajam sadzīves priekšmetam.
9. Telpiskas figūras (cilindrs, konuss) 3. izziņas līmenis vidēja 1 p. Zina un norāda, kurš sadzīves priekšmets ir līdzīgs kādai no telpiskām figūrām.
10. Telpisko figūru izklājumi 3. izziņas līmenis vidēja 2 p. Prot atpazīt figūru izklājumus, zina no kura izklājuma var iegūt attiecīgo figūru.
11. Telpiskas figūras, izklājumi 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Prot dotajam figūras nosaukumam atrast atbilstošu telpiskās figūras izklājumu
12. Kuba laukuma aprēķināšana 2. izziņas līmenis augsta 1 p. Prot aprēķināt kuba (tīrā izklājuma) laukumu, zinot vienas malu garumu. Balstoties uz iepriekšējām zināšanām, par kvadrāta laukumu.
13. Kuba laukums 2. izziņas līmenis augsta 1 p. Prot aprēķināt kuba laukumu, zinot vienas malu garumu. Balstoties uz iepriekšējām zināšanām, par kvadrāta laukumu.
14. Metamais kauliņš 3. izziņas līmenis augsta 1 p. Zina kāds ir kuba izklājums. Prot izvēlēties dotajam metamā kauliņa izklājumam atbilstošu metamo kauliņu.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Šķautnes, skaldnes, virsotnes Citi zema 1 p. Atpazīst un prot norādīt attēlos iezīmētos, norādītos, iekrāsotos jēdzienus, skaldne, šķautne, virsotne.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Telpisku figūru raksturošana (skaldne, šķautne, virsotne, telpiskas figūras, izklājumi) 00:15:00 vidēja 6 p. Telpisku figūru raksturošana. Prot norādīt skaldni, šķautni, virsotni. Atpazīst telpisko figūru līdzību sadzīves priekšmetiem. Atpazīst telpisko figūru izklājumus. Aprēķina kuba laukumu.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Telpiskas figūras, definīcijas, figūras sadzīves priekšmetos, izklājumos 00:15:00 vidēja 9 p. Prot raksturot telpiskās figūras, zina definīcijas, prot tās pielietot. Prot salīdzināt telpiskās figūras ar sadzīves priekšmetiem. Prot aprēķināt kuba laukumu.