10. jūnijs - MATEMĀTIKA I
EKSĀMENS VIDUSSKOLAI
Grūtības pakāpe:
00:15:00
1. Piramīdas un kuba raksturošana 2 p.
2. Figūru atpazīšana 1 p.
3. Kuba laukuma aprēķināšana 1 p.
4. Skaldņu, šķautņu, virsotņu atpazīšana 1 p.
5. Telpiskas figūras piramīda, kubs 1 p.