Lai varētu izlocīt kādu no telpiskajām figūrām — kubu, trijstūra prizmu, piramīdu vai taisnstūra skaldni — ir nepieciešams zināt figūras izklājumu.
Izklājums ir plaknes figūra, ko iegūst, ja visas telpiskās figūras virsmas savieto vienā plaknē.
Kubs sastāv no sešiem vienādiem kvadrātiem. Lai izlocītu kubu, vajag uzzīmēt tā izklājumu. To veidos seši vienādi kvadrāti — divi veido pamatus, četri veido sānu skaldnes.
 
YCUZD_220721_4071_kubs_6.svg
 
Kad ir uzzīmēts izklājums, tas ir jāizgriež un pa šķautņu taisnēm jāsaloka!
Kuba skaldnes izklājumā var izvietot dažādos variantos! Ar iespējamiem variantiem var iepazīties šeit un šeit!
 
Piramīda sastāv no \(5\) figūrām. Pamatu veido kvadrāts un sānu skaldnes veido četri vienādi trijstūri. Tātad šīs figūras ir jāuzzīmē uz papīra šādā veidā:
 
YCUZD_220721_4071_piramida_6[1].svg
 
Kad ir uzzīmēts izklājums, tas ir jāizgriež un jāsaloka pa šķautņu taisnēm!