Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Dubultošana. Reizināšana ar 2 Veidot izpratni par to, ko nozīmē reizināt. Reizināt ar 2 nozīmē ņemt 2 tādus daudzumus, dubultot. “2 reizes vairāk” nozīmē “2 tādi daudzumi”. (M.Li.3)
2. Dalīšana ar 2 Veidot izpratni par to, ko nozīmē dalīt. Dalīt ar 2 nozīmē sadalīt divās vienādās daļās (uz pusēm) un pateikt, cik ir katrā daļā, vai dalīt daļās pa 2 un pateikt, cik ir daļu. Dalīšanas darbību abos gadījumos pieraksta, lietojot zīmi “:”. (M.Li.3.)
3. 2 reizes vairāk, 2 reizes mazāk Veidot izpratni, ko nozīmē divas reizes vairāk un divas reizes mazāk. Ja viens lielums ir 2 reizes lielāks nekā otrs, tad otrais lielums ir 2 reizes mazāks nekā pirmais. (M.Li.4.)
4. Noderīgo lietu stūrītis Papildmateriāls reizināšanas ar 2 apguvē. Video dziesmas un tiešsaites spēles.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Saskaitīšanas saistība ar reizināšanu 2. izziņas līmenis zema 3 p. Atrod piemērus ar summu, kas aizstājama ar reizinājumu.
2. Skaitļa 2 saskaitīšana. Summas aizstāšana ar reizinājumu 1. izziņas līmenis zema 1 p. Aizstāj reizinājumu ar summu, aprēķina to.
3. Reizinājuma aizstāšana ar summu 1. izziņas līmenis zema 1 p. Aizstāj reizinājumu ar summu, aprēķina to.
4. Skaitļa 2 reizinājumi 1. izziņas līmenis zema 3 p. Nostiprina reizrēķina zināšanas, reizinot skaitli 2 vai ar 2.
5. Reizinājumi augošā vai dilstošā secībā 2. izziņas līmenis augsta 3 p. Nostiprina reizināšanas prasmi. Jēdziena dilstošs un augošs lietošana. Mācās precīzi sekot instrukcijām.
6. Figūras rūtiņas. Darbība saskaitot un reizinot 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. Aprēķina rūtiņu daudzumu gan ar saskaitīšanu, gan ar reizināšanu.
7. Plūmes. Reizināšana ar 2 1. izziņas līmenis zema 2 p. Izveido attēlam atbilstošu reizināšanas darbību un aprēķina to.
8. Kāju skaits 2 dzīvniekiem 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Reizina viencipara skaitļus ar 2. Aprēķina kāju skaitu 2 dzīvniekiem.
9. Nezināmais reizinātājs 1. izziņas līmenis zema 3 p. Nosaka nezināmo reizinātāju. Nostiprina reizrēķina zināšanas, reizinot skaitli 2 vai ar 2.
10. Pavasara ziedu reizināšanas tabula 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Orientējas reizrēķina tabulā. Prot reizināt ar 2. Atpazīst pavasara ziedus.
11. Spuldzītes. Reizrēķins ar 2 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Reizina ar 2. Nosaka reizinājumam atbilstošo spuldzīti.
12. Reizinājuma un summas salīdzināšana 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Aprēķina summu un reizinājumu, saprot šo darbību atšķirību, salīdzina rezultātus.
13. Reizinājumu salīdzināšana 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Salīdzina reizinājumus, zinot reizināšanas pārvietojamības īpašību.
14. Nauda makā 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Risina situāciju uzdevumu par naudu. Reizina ar 2.
15. Krājkase 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Risina situāciju uzdevumu par naudu. Reizina ar 2.
16. 2 reizes vairāk 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Lieto jēdzienus “2 reizes vairāk/garāks”. Atrisina situāciju uzdevumus, kur viens lielums 2 reizes lielāks.
17. Ja ņem par vienu vairāk 3. izziņas līmenis augsta 1 p. Raksta trūkstošo reizinātāju vienādībā, izprotot, ka vienādu skaitļu saskaitīšanu var aizvietot ar reizināšanu.
18. Ja ņem par vienu mazāk (salīdzināšana) 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Salīdzina izteiksmes, izprotot, ka vienādu skaitļu saskaitīšanu var aizvietot ar reizināšanu.
19. Dalīšana ar 2 1. izziņas līmenis zema 3 p. Dala (pāra skaitļus līdz 20) ar 2.
20. Nauda. Dalīt 2 vienādās daļās 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Dala (pāra skaitļus līdz 20) divās vienādās daļās.
21. Ziedu sadalīšana 2 vāzēs 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Dala (pāra skaitļus līdz 20) divās vienādās daļās.
22. Stafetes. Sadalīšana komandās 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Risina situāciju uzdevumus, kur dala (pāra skaitļus līdz 20) divās vienādās daļās.
23. Sadalīšana 2 traukos 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Risina situāciju uzdevumus, kur dala (pāra skaitļus līdz 20) divās vienādās daļās. Dala uz pusēm.
24. 2 darbību teksta uzdevums. 3. izziņas līmenis augsta 4 p. Risina 2 darbību situāciju uzdevumus, kur saskaita, cik kopā un dala iegūto summu divās vienādās daļās.
25. Nogrieznis. 2 reizes garāks/ īsāks 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Lieto jēdzienus “2 reizes vairāk/garāks”, “2 reizes mazāk/īsāks”, “puse”. Atrisina situāciju uzdevumus, kur viens lielums 2 reizes lielāks/mazāks nekā otrs.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Summas aizstāšana ar reizinājumu. Skaitļu dubultošana Citi zema 1 p. Aizstāj reizinājumu ar summu, aprēķina to.
2. Reizinājumi augošā vai dilstošā secībā Citi vidēja 2 p. Nostiprina reizināšanas prasmi. Jēdziena dilstošs un augošs lietošana. Mācās precīzi sekot instrukcijām.
3. Bumbiņu virtene Citi vidēja 4 p. Pēc attēla veido reizināšanas darbību un aprēķina to.
4. Reizinājumu salīdzināšana (viens divciparu skaitlis) Citi vidēja 1 p. Salīdzina reizinājumus, nerēķinot to vērtību.
5. Risini galvā saistītajā pierakstā! Atņemt Citi vidēja 2 p. Risina piemēru ar skaitļa 2 reizinājumu un starpību. Prot risināt galvā saistītajā pierakstā, ievērojot darbību secību, pierakstot tikai atbildi.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Reizināt ar 2 00:40:00 vidēja 15 p. Testa iekļauti uzdevumi, kas pārbauda prasmi reizināt ar 2 vai pa 2, prasmi aprēķināt 2 reizes vairāk.
2. Dalīt ar 2 00:40:00 vidēja 11 p. Testa iekļauti uzdevumi, kas pārbauda prasmi dalīt ar 2 (dalīt uz pusēm) vai dalīt pa 2, prasmi aprēķināt 2 reizes mazāk.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ko nozīmē reizināt un dalīt ar 2? 00:40:00 vidēja 17 p. Testa iekļauti uzdevumi, kas pārbauda prasmi reizināt ar 2 vai pa 2, prasmi aprēķināt 2 reizes vairāk. Testa iekļauti uzdevumi, kas pārbauda prasmi dalīt ar 2 (dalīt uz pusēm) vai pa 2, prasmi aprēķināt 2 reizes mazāk.