Dalīt ar \(2\) nozīmē sadalīt divās vienādās daļās (uz pusēm) un pateikt, cik ir katrā daļā, vai dalīt daļās pa \(2\) un pateikt, cik ir daļu. Dalīšanas darbību abos gadījumos pieraksta, lietojot zīmi “\(:\)”.
 
dalīšana.svg
 
Vēro sakarību starp reizināšanu un dalīšanu! Ar reizināšanu var pārbaudīt, vai esi izdalījis pareizi. Dalīšana ir pretējā darbība reizināšanai.
 
6:2=3,jo23=6
Svarīgi!
Lai mācētu dalīt, ir jāprot reizināt!
Darbības locekļiem un darbības rezultātam ir savi nosaukumi.
Dalāmais ir skaitlis, ko dala. Dalītājs ir skaitlis, ar ko dala. Dalījums ir dalīšanas rezultāts.
 
dalījums.png
Svarīgi!
Uz pusēm sadalīt var pāra skaitļus.
Pāra skaitļi beidzas ar \(0, 2, 4, 6, 8\)
 
Pāraskaitļiw1970.png
Dali un pārbaudi iegūto rezultātu ar reizināšanu!
 
2:2=14:2=26:2=38:2=410:2=512:2=614:2=716:2=818:2=920:2=10
jo21=2jo22=4jo23=6jo24=8jo25=10jo26=12jo27=14jo28=16jo29=18jo210=20