Reizināšana ar \(2\) . Spēles
 
TV stunda "Reizināšana ar 2. Saskaitīšanas aizvietošana ar reizināšanu"
 
 
Reizināšanas veidi
 
 
Degunlāča reizināšanas dziesmiņas
 
22=4
 
23=6
 
24=8
 
25=10
 
26=12
 
27=14
 
28=16
 
29=18