Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Reizina un dala ar 3 Veidot izpratni, ko nozīmē reizināt un dalīt ar 3. Reizināt ar 3 nozīmē ņemt attiecīgi 3 tādus daudzumus. Dalīt ar 3 nozīmē vai nu sadalīt attiecīgi 3 vienādās daļās un pateikt, cik ir katrā daļā, vai arī dalīt daļās attiecīgi pa 3 un pateikt, cik ir daļu. (M.Li.3.)
2. Reizina un dala ar 4 Veidot izpratni, ko nozīmē reizināt un dalīt ar 4. Reizināt ar 4 nozīmē ņemt attiecīgi 4 tādus daudzumus. Dalīt ar 4 nozīmē vai nu sadalīt attiecīgi 4 vienādās daļās un pateikt, cik ir katrā daļā, vai arī dalīt daļās attiecīgi pa 4 un pateikt, cik ir daļu. (M.Li.3.)
3. Darbību secība izteiksmēs Ja vairākdarbību izteiksmē ir reizināšana un dalīšana, aprēķinot izteiksmes vērtību, reizināšanu un dalīšanu izpilda pirms saskaitīšanas un atņemšanas. (M.Li.3.) Ja izteiksmē ir iekavas, tās risina pirmās.
4. Noderīgo lietu stūrītis Papildmateriāls reizināšanas ar 3 un 4 apguvē. Video dziesmas, video pamācības.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Reizināt ar 3. Trūkstošais skaitlis virknē 2. izziņas līmenis zema 1 p. Atrod sakarību virknē un ieraksta trūkstošo skaitli.
2. Skaitļa 3 reizinājumi 1. izziņas līmenis zema 2 p. Nostiprina reizrēķina zināšanas, reizinot skaitli 3 vai ar 3.
3. Reizināt ar 3. Nezināmais reizinātājs 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. Nosaka nezināmo reizinātāju. Nostiprina reizrēķina zināšanas, reizinot skaitli 3 vai ar 3.
4. Reizinājuma un summas salīdzināšana (ar 3) 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Salīdzina reizinājumu un summu.
5. Reizinājumi ar 2 un 3. Aprēķinu kvadrāts 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Prot reizināt ar 2 un 3. Saskata sakarības aprēķinu kvadrātā, lai tiktu līdz prasītajam rezultātam.
6. Reizinātāju noteikšana. Piramīda 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka nezināmo reizinātāju, zinot reizrēķinu ar 2 un 3.
7. Reizināšana ar 3 un 4. Rūtiņu laukums un atbilstošais reizinājums 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Nosaka rūtiņu skaitu figūrā ar reizinašanas darbību. Reizina ar 3 un 4.
8. Reizināšana ar 4. Ja par vienu vairāk 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Raksta trūkstošo reizinātāju vienādībā, izprotot, ka vienādu skaitļu saskaitīšanu var aizvietot ar reizināšanu.
9. Skaitļa 4 reizinājumi 1. izziņas līmenis zema 3 p. Trenē reizrēķina zināšanas, reizinot skaitli 4 vai ar 4.
10. Reizināšana ar 3 un 4. Nezināmais reizinātājs 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka nezināmā burta vērtību, lietojot reizrēķina zināšanas.
11. Reizināšana ar 3 un 4. Reizinājumi tabulā 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Aizpilda tukšās vietas tabulā ar skaitļu 3 un 4 reizinājumiem.
12. Reizināšana ar 2, 3, 4. Cik riteņu kopā? 1. izziņas līmenis zema 1 p. Izmanto reizināšanas prasmes, lai veiktu aprēķinus - cik riteņu kopā?
13. Kopējais kāju skaits dažādām radībām 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Teksta uzdevums ar 3 darbībām. Reizināšana un saskaitīšana. Kāju skaits.
14. Darbību secība a*b+c 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Risina izteiksmi, ievērojot darbību secību. Reizināšana, saskaitīšana, iekavas.
15. Darbību secība (a+b)c 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Risina izteiksmi, ievērojot darbību secību. Reizināšana, saskaitīšana, iekavas.
16. Vienādības izveidošana no dotajiem skaitļiem. Darbību secība 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Dotajā izteiksmē ievieto rezultātam atbilstošus skaitļus, ievērojot darbību zīmes.
17. Dalīšana ar 3 1. izziņas līmenis zema 3 p. Dala ar 3.
18. Dalīt ar 3. Nezināmais skaitlis 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. Nosaka nezināmo reizinātāju. Nostiprina reizrēķina zināšanas, reizinot skaitli 3 vai ar 3.
19. Dalīšana tabulā. 3 piemēri 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Dalīšana tabulā
20. Darbību secība. a:b+c un a+b:c 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Risina izteiksmi, ievērojot darbību secību. Dalīšana, saskaitīšana, iekavas.
21. Palielini, samazini (par/reižu) 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Izprot jēdzienus: palielināt par, samazināt par, palielināt ... reižu, samazināt ... reižu.
22. Cik reižu? Par cik? Cik kopā? 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Risina sadzīves uzdevumu, izprotot jēdzienus: par cik? cik reižu? cik kopā?
23. Nauda. Dalīt 3 vai 4 vienādās daļās 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Aprēķina kopējo naudas summu galvā. Dala doto naudas summu 3 vai 4 vienādās daļās.
24. Pogas 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Risina situāciju uzdevumus, kur dala (pāra skaitļus līdz 20) divās vienādās daļās.
25. Picas 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Risina sadzīves uzdevumu, izmantojot dalīšanas, atņemšanas prasmes.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Reizināt ar 3. Objektu grupas Citi zema 3 p. Nosaka objektu skaitu un grupas. Aprēķina daudzumu.
2. Reizināšana ar 3. Par vienu mazāk Citi vidēja 1 p. Raksta trūkstošo reizinātāju vienādībā, izprotot, ka vienādu skaitļu saskaitīšanu var aizvietot ar reizināšanu.
3. Darbību secība a*(b-c) Citi vidēja 1 p. Risina izteiksmi, ievērojot darbību secību. Reizināšana, saskaitīšana, iekavas.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Reizināšana un dalīšana ar 3, 4 00:30:00 vidēja 16 p. Testā iekļauti uzdevumi, kas pārbauda prasmi reizināt un dalīt ar 3, 4, atrast nezināmo, risināt saistītajā pierakstā, pielietot reizināšanas un dalīšanas prasmi sadzīves uzdevumos.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kā reizina un dala ar 3, 4? 00:30:00 vidēja 23 p. Testā iekļauti uzdevumi, kas pārbauda prasmi reizināt un dalīt ar 3, 4, atrast nezināmo, risināt saistītajā pierakstā, pielietot reizināšanas un dalīšanas prasmi sadzīves uzdevumos.