Svarīgi!
Ja izteiksmē ir vairākas darbības, ir stingri jāievēro darbību secība.
dzīvnieki_secība_2.svg
 
1. Ja izteiksmē redzamas ir iekavas - tās jāaprēķina vispirms un tad reizināšana vai dalīšana. Kā pēdējo veic saskaitīšanu vai atņemšanu. Ar iekavām tiek uzsvērta kāda darbība, kura būs jāaprēķina vispirms.
 
Darbība_1.svg
 
2. Ja izteiksmē nav iekavu, bet vairākdarbību izteiksmē ir reizināšana un dalīšana, aprēķinot izteiksmes vērtību, reizināšanu un dalīšanu izpilda pirms saskaitīšanas un atņemšanas.
 
Darbība_2.svg
 
Darbība_4.svg
Piemērs:
darbiba_3.gif
Darbību secība. Saistītais pieraksts.
 
 
Saistītais pieraksts teksta uzdevumos
 
Atsauce:
 
https://www.tavaklase.lv, Izglītojoša vietne, Mācību video, Darbību secība. Saistītais pieraksts
https://www.tavaklase.lv, Izglītojoša vietne, Mācību video, Saistītais pieraksts teksta uzdevumos