Reizināt ar 3
 
Reizināšana ar \(3\) nozīmē, ka kādu skaitli, daudzumu ņem \(3\) reizes.
Reizināšana ar \(3\) parāda, ka salikts \(3\) vienādās grupās jeb ņemts viens un tas pats daudzums \(3\) reizes.
 
32=6
35=15
1_3 (1).png
3x5.png
Svarīgi!
Pierakstot reizināšanas darbību, nav svarīgi, kādā secībā raksta skaitļus, kurus reizina, – rezultāts nemainās (\(3\) ∙ \(4\) \(=\) \(4\) ∙ \(3\)).
Reizinājumus ar \(3\) var iegūt, skaitot pa trīs uz priekšu \(3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30\).
 
taisna1.png
 
Mācies reizināšanu ar \(3\)! Vēro tabulā, kurus reizinājumus Tu jau zini (iekrāsotie zaļā krāsā) un kurus Tev vēl jāiemācās (oranžā krāsa)!
 
31=332=633=934=1235=1536=1837=2138=2439=27310=30
tabula2.png
 
3 reizes vairāk ()
 
Ņemt \(3\) reizes vairāk nozīmē, ka dotais lielums jāreizina ar \(3\).
Vairāk nozīmē arī garāks, lielāks, smagāks, dārgāks.
 
Dalīt ar 3
 
Dalīt ar \(3\) nozīmē sadalīt trīs vienādās daļās un pateikt, cik ir katrā daļā, vai dalīt daļās pa \(3\) un pateikt, cik ir daļu.
 
Sadali \(6\) apelsīnus \(3\) vienādās grupās!
Sadali \(6\) apelsīnus pa \(3\) katrā grupā!
Cik apelsīnu katrā grupā?
\(6 : 3 = 2\) (apelsīni)
Cik grupu sanāk?
\(6 : 3 = 2\) (grupas)
3dalas.png
6dal3.png
Svarīgi!
Ja zina divu skaitļu reizinājuma vērtību, tad, reizinājumu dalot ar vienu no šiem skaitļiem, iegūst otru.
3.png  
 
3 reizes mazāk (\(:\))
 
Ņemt \(3\) reizes mazāk nozīmē, ka dotais lielums jādala ar \(3\).
Mazāk nozīmē arī īsāks, vieglāks, lētāks.