Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Garuma mēri. Metrs, decimetrs, centimetrs un milimetrs
2. Garuma mērinstrumenti

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Mērinstrumenti 1. izziņas līmenis zema 1p. Atpazīst mērinstrumentus garuma mērīšanai.
2. Izvēlos piemērotu mērinstrumentu 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Objektu mērīšanai izvēlas piemērotu mērinstrumentu.
3. Sloksnītes garuma noteikšana no dotajiem variantiem 1. izziņas līmenis zema 1p. Nosaka garumu cm un mm, ja objekts novietots pie nulles līnijas.
4. Garumu salīdzināšana 1. izziņas līmenis zema 2p. Salīdzina “īsāks”/“garāks”, “mazāks”/“lielāks”, mērot garumus situācijās, kurās nav iespējams objektus novietot blakus.
5. Sloksnītes garums. Objekts nav pie nulles līnijas I 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Nosaka garumu cm un mm, ja objekts nav novietots pie nulles līnijas.
6. Garuma mēru salīdzināšana. Dažādas mērvienības 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Salīdzina “īsāks”/“garāks”, “mazāks”/“lielāks”, mērot garumus situācijās, kurās nav iespējams objektus novietot blakus.
7. Sloksnītes garums. Objekts nav pie nulles līnijas II 3. izziņas līmenis augsta 2p. Nosaka garumu cm un mm, ja objekts nav novietots pie nulles līnijas.
8. Garuma mēru pārveidošana. Decimetri un centimetri I 1. izziņas līmenis zema 2p. izsaka lielākas garuma mērvienības mazākās
9. Garuma mēru pārveidošana. Decimetri un centimetri II 2. izziņas līmenis vidēja 5p. Izsaka mazākas garuma mērvienības lielākās.
10. Sakārto garuma mērus augošā/dilstošā secībā. Decimetri un centimetri 2. izziņas līmenis vidēja 6p. Salīdzina garuma mērus.
11. Lauztās līnijas garuma aprēķināšanu, ja viens no posmiem par ... cm garāks/īsāks 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Veic aprēķinus ar garumiem situāciju uzdevumos
12. Taisnstūra perimetra aprēķināšana, ja viena no malām ir par ... cm garāka/īsāka 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Veic aprēķinus ar garumiem situāciju uzdevumos.
13. Garumu pārveidošana. Pārveido lielākas mērvienības mazākās (m, dm, cm) 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Izsaka lielākas garuma mērvienības mazākās.
14. Garumu pārveidošana. Pārveido mazākas mērvienības lielākās (m, dm, cm) 2. izziņas līmenis vidēja 6p. Izsaka mazākas garuma mērvienības lielākās.
15. Darbības ar garuma mērvienībām 2. izziņas līmenis vidēja 6p. Saskaita un atņem garuma mērvienības.
16. Garuma noteikšana metros un centimetros 2. izziņas līmenis augsta 3p. Nosaka garumu metros un centimetros.
17. Sava garuma noteikšana. Garuma pārveidošana centimetros 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Prot neteikt savu garumu un to pārveidot lielākās mērvienībās.
18. Garumu salīdzināšana Salīdzina čūsku garumus 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Salīdzina objektu garumus (m, cm).
19. Garumu salīdzināšana. Nosaka, kurš garāks/īsāks, izmantojot tekstā doto informāciju 3. izziņas līmenis vidēja 1p. Salīdzina “īsāks”/“garāks”, izmantojot tekstā doto informāciju.
20. Garumu salīdzināšana. Sakārto pēc auguma, izmantojot tekstā doto informāciju 3. izziņas līmenis augsta 3p. Salīdzina “īsāks”/“garāks”, izmantojot tekstu
21. Situāciju uzdevumi "Par cik garāks?" (m, cm) 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Nosaka, par cik vienībām viens objekts garāks nekā otrs.
22. Cik jāpieskaita, lai iegūtu 1 m? 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Nosaka, cik pietrūkst līdz 1m.
23. Situāciju uzdevumi "Par ... vairāk" 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Veic aprēķinus ar garumiem situāciju uzdevumos.
24. Situāciju uzdevumi "Par ... garāks/īsāks" 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Veic aprēķinus ar garumiem situāciju uzdevumos.
25. Situāciju uzdevums par kvadrāta malas garumu 3. izziņas līmenis augsta 1p. Nosaka nogriežņa pusi, ceturtdaļu.
26. Garuma mēri. Decimetru un centimetru saskaitīšana 2. izziņas līmenis vidēja 3p. izsaka lielākas garuma mērvienības mazākās
27. Garuma mēri. Centimetru un milimetru saskaitīšana 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Veic aprēķinus ar garumiem situāciju uzdevumo

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Sloksnītes garuma noteikšana un ierakstīšana Citi zema 2p. Nosaka objekta garumu cm un mm, ja objekts novietots pie nulles līnijas.
2. Situāciju uzdevumi "Kurš garāks? Par cik garāks?" (m, cm) Citi vidēja 3p. Nosaka, par cik vienībām viens objekts garāks nekā otrs.
3. Situāciju uzdevumi "Par cik īsāks?" (m, cm) Citi vidēja 1p. Nosaka, par cik vienībām viens objekts īsāks nekā otrs.
4. Situāciju uzdevumi "Cik pietrūkst līdz ..." Citi vidēja 1p. Veic aprēķinus ar garumiem situāciju uzdevumos.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Garuma mērīšana 00:30:00 vidēja 25p.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Garuma mērīšana 00:30:00 vidēja 16p.