Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Garuma mēri. Metrs, decimetrs, centimetrs un milimetrs
2. Garuma mērinstrumenti

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Mērinstrumenti 1. izziņas līmenis zema 1 p. Atpazīst mērinstrumentus garuma mērīšanai.
2. Izvēlos piemērotu mērinstrumentu 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Objektu mērīšanai izvēlas piemērotu mērinstrumentu.
3. Sloksnītes garuma noteikšana no dotajiem variantiem 1. izziņas līmenis zema 1 p. Nosaka garumu cm un mm, ja objekts novietots pie nulles līnijas.
4. Garumu salīdzināšana 1. izziņas līmenis zema 2 p. Salīdzina “īsāks”/“garāks”, “mazāks”/“lielāks”, mērot garumus situācijās, kurās nav iespējams objektus novietot blakus.
5. Sloksnītes garums. Objekts nav pie nulles līnijas I 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Nosaka garumu cm un mm, ja objekts nav novietots pie nulles līnijas.
6. Garuma mēru salīdzināšana. Dažādas mērvienības 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Salīdzina “īsāks”/“garāks”, “mazāks”/“lielāks”, mērot garumus situācijās, kurās nav iespējams objektus novietot blakus.
7. Sloksnītes garums. Objekts nav pie nulles līnijas II 3. izziņas līmenis augsta 2 p. Nosaka garumu cm un mm, ja objekts nav novietots pie nulles līnijas.
8. Garuma mēru pārveidošana. Decimetri un centimetri I 1. izziņas līmenis zema 2 p. izsaka lielākas garuma mērvienības mazākās
9. Garuma mēru pārveidošana. Decimetri un centimetri II 2. izziņas līmenis vidēja 5 p. Izsaka mazākas garuma mērvienības lielākās.
10. Sakārto garuma mērus augošā/dilstošā secībā. Decimetri un centimetri 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Salīdzina garuma mērus.
11. Lauztās līnijas garuma aprēķināšanu, ja viens no posmiem par ... cm garāks/īsāks 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Veic aprēķinus ar garumiem situāciju uzdevumos
12. Taisnstūra perimetra aprēķināšana, ja viena no malām ir par ... cm garāka/īsāka 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Veic aprēķinus ar garumiem situāciju uzdevumos.
13. Garumu pārveidošana. Pārveido lielākas mērvienības mazākās (m, dm, cm) 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Izsaka lielākas garuma mērvienības mazākās.
14. Garumu pārveidošana (dm, cm) 2. izziņas līmenis vidēja 5 p. Izsaka mazākas garuma mērvienības lielākās.
15. Darbības ar garuma mērvienībām 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Saskaita un atņem garuma mērvienības.
16. Garuma noteikšana metros un centimetros 2. izziņas līmenis augsta 3 p. Nosaka garumu metros un centimetros.
17. Sava garuma noteikšana. Garuma pārveidošana centimetros 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Prot neteikt savu garumu un to pārveidot lielākās mērvienībās.
18. Garumu salīdzināšana Salīdzina čūsku garumus 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Salīdzina objektu garumus (m, cm).
19. Garumu salīdzināšana. Nosaka, kurš garāks/īsāks, izmantojot tekstā doto informāciju 3. izziņas līmenis vidēja 1 p. Salīdzina “īsāks”/“garāks”, izmantojot tekstā doto informāciju.
20. Garumu salīdzināšana. Sakārto pēc auguma, izmantojot tekstā doto informāciju 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Salīdzina “īsāks”/“garāks”, izmantojot tekstu
21. Situāciju uzdevumi "Par cik garāks?" (m, cm) 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka, par cik vienībām viens objekts garāks nekā otrs.
22. Cik jāpieskaita, lai iegūtu 1 m? 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka, cik pietrūkst līdz 1m.
23. Situāciju uzdevumi "Par ... vairāk" 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Veic aprēķinus ar garumiem situāciju uzdevumos.
24. Situāciju uzdevumi "Par ... garāks/īsāks" 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Veic aprēķinus ar garumiem situāciju uzdevumos.
25. Situāciju uzdevums par kvadrāta malas garumu 3. izziņas līmenis augsta 1 p. Nosaka nogriežņa pusi, ceturtdaļu.
26. Garuma mēri. Decimetru un centimetru saskaitīšana 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. izsaka lielākas garuma mērvienības mazākās
27. Garuma mēri. Centimetru un milimetru saskaitīšana 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Veic aprēķinus ar garumiem situāciju uzdevumo

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Sloksnītes garuma noteikšana un ierakstīšana Citi zema 2 p. Nosaka objekta garumu cm un mm, ja objekts novietots pie nulles līnijas.
2. Situāciju uzdevumi "Kurš garāks? Par cik garāks?" (m, cm) Citi vidēja 3 p. Nosaka, par cik vienībām viens objekts garāks nekā otrs.
3. Situāciju uzdevumi "Par cik īsāks?" (m, cm) Citi vidēja 1 p. Nosaka, par cik vienībām viens objekts īsāks nekā otrs.
4. Situāciju uzdevumi "Cik pietrūkst līdz ..." Citi vidēja 1 p. Veic aprēķinus ar garumiem situāciju uzdevumos.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Garuma mērīšana 00:30:00 vidēja 25 p.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Garuma mērīšana 00:30:00 vidēja 16 p.