Grūtības pakāpe:
00:30:00
1. Sloksnītes garuma noteikšana no dotajiem variantiem 1p.
2. Sakārto garuma mērus augošā/dilstošā secībā. Decimetri un centimetri 6p.
3. Lauztās līnijas garuma aprēķināšanu, ja viens no posmiem par ... cm garāks/īsāks 2p.
4. Garumu pārveidošana. Pārveido mazākas mērvienības lielākās (m, dm, cm) 6p.
5. Garumu salīdzināšana. Sakārto pēc auguma, izmantojot tekstā doto informāciju 3p.
6. Darbības ar garuma mērvienībām 6p.
7. Situāciju uzdevumi "Par cik īsāks?" (m, cm) 1p.