Svarīgi!
1.klasē mācījies, kā mēra garumu, ko nozīmē skaitļi uz lineāla.
Garuma mēri
 
Garuma vienības.png
 
Milimetrs (\(mm\)) ir pati mazākā iedaļa uz lineāla.
Pie veseliem centimetriem (\(cm\)) ir pierakstīti skaitļi.
Garuma vienības_stikls_1-2.png
 
\(10\) centimetri (\(cm\)) veido \(1\) decimetru (\(dm\)).
 
Garuma vienības_stikls_1-1.png
 
\(10\) decimetri (\(dm\)) ir \(1\) metrs (\(m\)). \(100\) centimetri (\(cm\)) ir \(1\) metrs (\(m\)).
 
Garuma vienības_stikls_2-1.png
Svarīgi!
Iegaumē!
\(1\) \(cm\) \(=\) \(10\) \(mm\)
\(1\) \(dm\) \(=\) \(10\) \(cm\) \(=\) \(100\) \(mm\)
\(1\) \(m\) \(=\) \(10\) \(dm\) \(=\) \(100\) \(cm\) \(=\) \(1000\) \(mm\)