Satura rādītājs:

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Garuma mērīšana (cm) un salīdzināšana. 1-20 2. izziņas līmenis vidēja 3 p.
2. Garuma mēru pārveidošana. Decimetri un centimetri 2. izziņas līmenis vidēja 2 p.
3. Garuma mēri. Decimetru un centimetru saskaitīšana 2. izziņas līmenis vidēja 3 p.
4. Garuma mēru pārveidošana. Decimetri un centimetri 2. izziņas līmenis vidēja 2 p.
5. Sadali nogriezni divās daļās, ja dots tā garums un "par vairāk" 3. izziņas līmenis augsta 4 p.