Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

18p.
1. Vingrinājums "par vairāk", "par mazāk" izpratnei 3p.
2. "Par vairāk", "par mazāk" ar vārdiem 10p.
3. Burtu simbolika. Salīdzināt izteiksmes, kuras satur burtus. Summa 2p.
4. Skaitļu salīdzināšana 1p.
5. Objektu skaita salīdzināšana (ar noliegumu) 2p.