Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Atņemšana līdz 20 Apgūst un izvēlas paņēmienus atņemšanai 20 apjomā (no divciparu skaitļa atņemt viencipara un divciparu skaitli) , kas ir nepieciešams nosacījums, lai veiktu šīs darbības ar jebkuriem skaitļiem.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Divciparu skaitļu atņemšana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Atņem 20 apjomā, izvēloties kādu no paņēmieniem, skaidro, kā rezultāts iegūts, kā zina, ka rezultāts pareizs. (M.3.3.2.1.) Prot atņemt no divciparu skaitļa vienciparu skaitli.
2. Starpības locekļu nosaukumi 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Atņemt nozīmē noskaidrot, cik ir viena daļa no daudzuma, ja otru zina. (M.Li.3.) Prot veidot izteiksmi pēc darbības locekļu nosaukumiem un to vērtībām, prot aprēķināt izveidotās izteiksmes vērtību.
3. Izveido vienādību 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. Veido atņemšanas vienādību, izmanto dotos skaitļus.
4. Nezināmais atņemšanā 2. izziņas līmenis augsta 4 p. Atņemt nozīmē noskaidrot, cik ir viena daļa no daudzuma, ja otru zina. (M.Li.3.) Prot aprēķināt nezināmo atņemšanā.
5. Atņemšana tabulā 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Nezināmā vietā ievieto doto skaitli, galvā izpilda darbību, pieraksta rezultātu.
6. Nezināmā skaitļa noteikšana atņemšanā 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Nosaka nezināmo skaitli atņemšanas darbībā. Atņemt nozīmē noskaidrot, cik ir viena daļa no daudzuma, ja otru zina. (M.Li.3.)
7. Teksta uzdevums par zēniem 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Atņem 20 apjomā, izvēloties kādu no paņēmieniem, skaidro, kā rezultāts iegūts, kā zina, ka rezultāts pareizs. (M.3.3.2.1.) Prot pielietot atņemšanas prasmi teksta uzdevumā.
8. Atņemšana. Teksta uzdevums ar 1 darbību. 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Atņemt nozīmē noskaidrot, cik ir viena daļa no daudzuma, ja otru zina. (M.Li.3.)
9. Atņemšana teksta uzdevumā 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Atņemt nozīmē noskaidrot, cik ir viena daļa no daudzuma, ja otru zina. (M.Li.3.) Prot veikt atņemšanas darbību galvā vienkāršā teksta uzdevumā.
10. Naudas aprēķini teksta uzdevumā līdz 15 eiro centiem 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Atņem 20 apjomā, izvēloties kādu no paņēmieniem, skaidro, kā rezultāts iegūts, kā zina, ka rezultāts pareizs. (M.3.3.2.1.) Prot veikt atņemšanas darbību, lai saprastu, vai naudas daudzums būs pietiekams, lai nopirktu preci.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Mazāk. Sameklē, kura vienādību atbilst dotajam uzdevumam pēc teksta! Citi vidēja 1 p. Atņemt nozīmē noskaidrot, cik ir viena daļa no daudzuma, ja otru zina. (M.Li.3.)
2. Teksta uzdevums. 1 darbība. Cik meitenes palika pagalmā? Citi vidēja 2 p. Atņemt nozīmē noskaidrot, cik ir viena daļa no daudzuma, ja otru zina. (M.Li.3.) Prot pielietot atņemšanas prasmi teksta uzdevumā.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Atņemšana 20 apjomā 00:00:00 vidēja 11 p. Saskaita un atņem 20 apjomā, izvēloties kādu no paņēmieniem, skaidro, kā rezultāts iegūts, kā zina, ka rezultāts pareizs. (M.3.3.2.1.)

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Atņemšana 20 apjomā 2 00:00:00 vidēja 11 p. Saskaita un atņem 20 apjomā, izvēloties kādu no paņēmieniem, skaidro, kā rezultāts iegūts, kā zina, ka rezultāts pareizs. (M.3.3.2.1.)