Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Ķermeņu mērīšana un salīdzināšana. Priekšmetu garums, platums.
2. Punkts, taisne, stars, nogrieznis

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. No cik nogriežņiem sastāv figūra? 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka figūras nogriežņu skaitu.
2. Atrodi figūru ar noteikto nogriežņu skaitu. 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Atrod figūras attiecīgi nogriežņu skaitam.
3. Nogriežņu salīdzināšana pēc garuma 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Pēc zīmējuma nosaka, kurš nogrieznis īsāks, kurš garāks.
4. Sakārto figūras, sākot ar mazāko/lielāko! 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Kārto figūras sākot ar lielāko, mazāko.
5. Sakārto objektus, sākot ar īsāko/garāko/augstāko/zemāko! 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Sakārto objektus, sākot ar īsāko/garāko/augstāko/zemāko.
6. Sakārto objektus, sākot ar platāko/šaurāko! 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Sakārto objektus, sākot ar platāko/šaurāko!
7. Garuma mērīšana (cm) un salīdzināšana. 1-10 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. Salīdzina garumu mērus
8. Saskaiti! Mērvienības (1-10cm) 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Saskaita centimetros.
9. Atrodi taisnstūrus! 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Pazīst taisnstūrus.
10. Nosaki, cik centimetrus garas ir sloksnītes! (1-10cm) 3. izziņas līmenis augsta 2 p. Nosaka sloksnīšu garumu.
11. Nosaki priekšmeta garumu (vertikālais lineāls) 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. pie decimetriem līdz 20 Nosaka priekšmetu garumu.
12. Aprēķini lauztās līnijas garumu. 2. izziņas līmenis vidēja 7 p. Nosaka lauztas linijas garumu pēc dotiem nogriežņu garumiem.
13. No cik līnijām sastāv burts? 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Nosaka līniju skaitu.
14. Kuri burti sastāv no 2/3/4 līnijām? 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Nosaka līniju skaitu
15. Kurš burts sastāv no vairāk.mazāk līnijām? 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Salīdzina līniju skaitu.
16. Kuram vārdam vairāk/mazāk liniju? 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Salīdzina līniju skaitu.
17. Aprēķini lauztās līnijas garumu galvā! 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka lauztas linijas garumu pēc dotiem nogriežņu garumiem.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ķermeņa mērīšana (1-10 cm) Citi zema 1 p. Nolasa nogriežņa garumu.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Garuma mērīšana 00:00:00 vidēja 15 p.