Punktu iegūst, piemēram, ja ar noasinātu zīmuli pieskaras pie papīra lapas. Debesīs zvaigznes mēs redzam kā punktus.
punkti2.svg punkti.svg
 
Punktus apzīmē ar alfabēta lielajiem burtiem.
apz.svg
Taisne ir bezgalīga taisna līnija. To apzīmē ar diviem alfabēta lielajiem burtiem vai ar vienu mazo burtu.
stars.svg
Ja uz taisnes atliek punktu un ņem tikai to taisnes daļu, kas sākas no punkta uz vienu pusi - iegūst staru.
Arī stars ir bezgalīgi garš, bet atšķirībā no taisnes, tam ir sākumpunkts.
stari.svg
Dzīvē var novērot gaismas starus, piemēram, lāzera stars, saules stari.
 
LĀZERD.jpg stars.jpg
 
Ja no taisnes izgriež kādu tās daļu, iegūst nogriezni.
nogr.svg
Nogrieznim ir divi galapunkti un ir noteikts garums.
 
Savienojot divu vai vairāku nogriežņu galapunktus, var iegūt lauztu līniju.
Ir vaļējas lauztas līnijas (a) un slēgtas lauztas līnijas (b).
 
lauztalA.svg   lauztalB.svg