Grūtības pakāpe:
1. Kas atrodas pa labi un kas pa kreisi? 2 p.
2. Virzieni pa labi pa kreisi uz augšu uz eju 4 p.
3. Virziens uz augšu uz leju virs zem 2 p.
4. Visi virzieni 3 p.
5. Kurš attēls veidojas pēc dotajiem nosacījumiem? 1 p.