Vienu un to pašu skaitli var dažādi salikt no diviem citiem skaitļiem.
Piemēram:
Skaitli 6 var salikt no 2 un 4, no 1 un 5, no 3 un 3.
6 Ресурс 2.png
 
Pēti, kā veidojas katrs skaitlis!
 
  732Ресурс 1.png