Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

12p.
1. Izvēlies autoritārisma saimniecisko politiku raksturojošus jēdzienus 1p.
2. Analizē un salīdzini avotu tekstus atbildes noteikšanai 2p.
3. Izvērtē lauksaimniecības politikas sekas 3p.
4. Nosaki nozari, kuru pārstāv attēlotais produkts 1p.
5. Izvērtē rūpniecības politikas sekas 3p.
6. Kritiski vērtē rakstīto avotu, atbildi jautājumus 2p.