Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

6p.
1. Izvēlies autoritārisma ideoloģiju raksturojošus jēdzienus 1p.
2. Kritiski izvērtē propagandas tekstu 1p.
3. Savieto dažādu avotu propagandas informāciju 1p.
4. Nosaki attēlā propagandas ideju 1p.
5. Nosaki precīzāko skaidrojumu propagandas idejai 1p.
6. Nosaki teksta un attēla idejisko saikni 1p.