Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

9p.
1. Analizē avota tekstu par apvērsumu 2p.
2. Analizē avota tekstu par apvērsuma pamatojumu 2p.
3. Izvēlies skaidrojumam atbilstošo jēdzienu 1p.
4. Nosaki precīzāko skaidrojumu propagandas idejai 1p.
5. Nosaki arhitektūras objekta raksturojumus 2p.
6. Nosaki teksta un attēla idejisko saikni 1p.