Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Kultūras fonda darbība Kultūras fonda dibināšana, darbības mērķi, finansējuma avoti, nozīme Latvijas kultūras procesu veicināšanā.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Atbildi jautājumus par Kultūras fondu 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Uzdevums iegūto zināšanu nostiprināšanai.
2. Nosaki attēla saikni ar Kultūras fonda darbību 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Sekmē skolēnu prasmi analizēt, salīdzināt vizuālos avotus.
3. Atbildi jautājumu par Kultūras fonda darbību 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Uzdevums ļauj paplašināt un nostiprināt zināšanas par Kultūras fonda nozīmi.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kultūras fonds 00:00:00 vidēja 5p. Testā apkopoti tēmas uzdevumi. Tie ļauj pārbaudīt, nostiprināt zināšanas, sekmē kritisko domāšanu, sekmē prasmes analizēt, salīdzināt, secināt.