Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Kultūras fonda darbība Kultūras fonda dibināšana, darbības mērķi, finansējuma avoti, nozīme Latvijas kultūras procesu veicināšanā.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Atbildi jautājumus par Kultūras fondu 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Uzdevums iegūto zināšanu nostiprināšanai.
2. Nosaki attēla saikni ar Kultūras fonda darbību 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Sekmē skolēnu prasmi analizēt, salīdzināt vizuālos avotus.
3. Atbildi jautājumu par Kultūras fonda darbību 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Uzdevums ļauj paplašināt un nostiprināt zināšanas par Kultūras fonda nozīmi.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kultūras fonds 00:00:00 vidēja 5 p. Testā apkopoti tēmas uzdevumi. Tie ļauj pārbaudīt, nostiprināt zināšanas, sekmē kritisko domāšanu, sekmē prasmes analizēt, salīdzināt, secināt.