Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

5p.
1. Atbildi jautājumus par Kultūras fondu 2p.
2. Nosaki attēla saikni ar Kultūras fonda darbību 1p.
3. Analizē avota tekstu un skaidro kultūras procesus 1p.
4. Atbildi jautājumu par Kultūras fonda darbību 1p.