Teorija

Uzdevumi

1. Izvēlies pareizo atbildi par vēsturi

Grūtības pakāpe: zema

2
2. Atbildi jautājumu par vēsturi

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Analizē spriedumus par vēsturi

Grūtības pakāpe: augsta

1
4. Nosaki pareizo atbildi par laika skaitīšanu

Grūtības pakāpe: zema

1
5. Izvēlies pareizo atbildi - laika skaitīšana

Grūtības pakāpe: vidēja

6
6. Izvērtē apgalvojumus par vēstures zinātni

Grūtības pakāpe: vidēja

2
7. Nosaki pareizo gadsimtu

Grūtības pakāpe: vidēja

2
8. Atbildi jautājumu par laika noteikšanu

Grūtības pakāpe: augsta

1
9. Atbildi jautājumu par laika noteikšanu

Grūtības pakāpe: augsta

1
10. Nosaki vēstures avota veidu

Grūtības pakāpe: vidēja

1
11. Raksturo vēstures avotu

Grūtības pakāpe: vidēja

2
12. Sagrupē vēstures avotus

Grūtības pakāpe: vidēja

3
13. Nosaki, kurš ir vēstures avots

Grūtības pakāpe: augsta

1
14. Nosaki, kurš ir atbilstošais vēstures avots

Grūtības pakāpe: augsta

1
15. Konstatē vēstures zinātnes nozari

Grūtības pakāpe: vidēja

1
16. Konstatē vēstures zinātnes nozari

Grūtības pakāpe: vidēja

1
17. Izvēlies pareizo atbildi par vēstures pētīšanu

Grūtības pakāpe: vidēja

6
18. Pēti vēstures avotu un atbildi jautājumus

Grūtības pakāpe: augsta

2
19. Grupē vēstures zinātnes nozares ar to raksturojumiem

Grūtības pakāpe: vidēja

3
20. Raksturo vēstures avotu, nosaki vēstures nozari

Grūtības pakāpe: vidēja

2
21. Raksturo vēstures avotu, nosaki vēstures nozari

Grūtības pakāpe: vidēja

2
22. Analizē un salīdzini vēstures avotus

Grūtības pakāpe: augsta

2
23. Atbildi jautājumu par iespējamiem pētījumiem

Grūtības pakāpe: zema

1
24. Nosaki arheoloģiskā pieminekļa veidu

Grūtības pakāpe: vidēja

3
25. Nosaki arheologa pētāmo objektu

Grūtības pakāpe: vidēja

1
26. Atbildi jautājumu par iespējamiem atradumiem

Grūtības pakāpe: augsta

1
27. Izvēlies pareizo atbildi par vēstures liecību krātuvēm

Grūtības pakāpe: vidēja

6
28. Nosaki muzeja krājumus

Grūtības pakāpe: vidēja

1
29. Izvēlies pareizo aprakstu

Grūtības pakāpe: augsta

1
30. Pazīsti ievērojamu muzeju

Grūtības pakāpe: augsta

2
31. Apgūsti jēdzienu formulējumus

Grūtības pakāpe: vidēja

2
32. Izvēlies pareizo atbildi par saturu

Grūtības pakāpe: vidēja

1
33. Vērtē izteikumus par mutvārdu liecību nozīmi

Grūtības pakāpe: augsta

1
34. Iepazīsti Latvijas akmeņu noslēpumus

Grūtības pakāpe: vidēja

1
35. Izvēlies atbilstošo vēstures noslēpumu

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Testi

1. Kas ir vēstures zinātne

Grūtības pakāpe: vidēja

10
2. Laika skaitīšana

Grūtības pakāpe: vidēja

12
3. Vēstures avoti un palīgnozares

Grūtības pakāpe: vidēja

27
4. Arheoloģija

Grūtības pakāpe: vidēja

10
5. Vēstures liecību saglabāšana

Grūtības pakāpe: vidēja

18
6. Tēmas uzdevumu apkopojums

Grūtības pakāpe: vidēja

35

Materiāli skolotājiem